Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
08-06-2022 Directeurendiner NRK PVT en NRK Verpakkingen


Op woensdag 8 juni organiseren NRK PVT Kunststofverwerkers en NRK Verpakkingen het jaarlijkse Directeurendiner. Dit keer staan de tafels gedekt bij Landgoed Huize Bergen in Vught. De directeuren van beide brancheverenigingen zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

‘Grip op de dynamiek van vandaag en morgen’ is dit jaar gekozen als het centrale thema tijdens het Directeurendiner. De huidige energiesituatie en de duurzaamheidsrapportage zijn slechts twee dynamische ontwikkelingen die veel aandacht vragen van bedrijven in onze sector. Het zijn thema’s waar u actief op moet reageren. Hoe wendbaar en flexibel kunt u hier als bedrijf op inspelen? Tijdens het Directeurendiner vinden tussen de gangen door twee korte intermezzo’s plaats door externe deskundigen. De eerste gaat over ‘Grip op de dynamiek van de energiecrisis’ en wordt verzorgd door Egbert Klop van BlueTerra.
Tijdens de tweede presentatie gaat het over 'Duurzaam Ondernemen vanuit financieel perspectief'. Janneke van Raak en Alain Cracau praten u bij over ontwikkelingen in regelgeving en de financiële sector die van belang zijn om te benutten en dus bewust mee te nemen in de strategieontwikkeling voor de komende twee tot vijf jaar.

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the most responsive to change.”
Charles Darwin, 1809

Aanmelden
Zet 8 juni 2022 in uw agenda voor de ALV en/of het Directeurendiner en verzeker u van een plaatsje aan tafel.  
Klik dan hier om aan te melden

Voor wie?
Het Directeurendiner is exclusief bestemd voor directeuren van bedrijven uit de kunststofketen en genodigden.

Kosten
Het Directeurendiner is gratis toegankelijk voor directeuren van NRK Verpakkingen en NRK PVT Kunststofverwerkers.
Directeuren van andere brancheverenigingen betalen € 125.
 

Programma

15.00 uur: Inloop ALV

15.30 uur: Algemene Ledenvergadering van NRK PVT Kunststofverwerkers

  • Het bestuur legt verantwoording af over het beleid van 2021 en presenteert  de plannen voor 2022 en daarna.
  • Alle leden zijn welkom tijdens de ALV en wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
  • De vergaderstukken worden u voorafgaand aan de ALV toegestuurd.

17.00 uur: Inloop Directeurendiner met borrel

18.00 uur: Start Directeurendiner

Ca. 20.30 uur: Einde Diner