Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
01-11-2022 Webinar Single Use Plastics door KIDV, Afvalfonds Verpakkingen, Nederland Schoon


Per 3 juli 2021 is de Europese Single Use Plastic Directive (SUP-richtlijn) in werking getreden. Uit deze SUP-richtlijn volgt ook, vanaf 5 januari 2023, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit houdt onder andere in het vergoeden van de kosten voor opruimen, transport en verwerking van de onder deze richtlijn vallende plastic verpakkingen in het zwerfafval.

Tijdens dit webinar geven het Afvalfonds Verpakkingen, Nederland Schoon en het KIDV gezamenlijk een uitleg om welke verpakkingen het gaat en wat dit voor bedrijven betekent.

Klik hier voor meer informatie en de link om deel te nemen.
 

Programma

Het is voorafgaand aan het webinar al mogelijk om vragen in te dienen.

Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.
Het webinar wordt achteraf ook gepubliceerd op de website van het KIDV.