Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
05-06-2024 Bestuursvergadering NRK Verpakkingen

Op 5 juni, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, vergadert het bestuur van NRK Verpakkingen.

Heeft u vragen, aandachtspunten of andere input voor het bestuur?
Geef dit dan tijdig door aan Yolanda Boeters, info@nrkverpakkingen.nl

Programma