Account aanvragen

Materiaalverduurzamingsplan Kunststofverpakkingen

Begin 2018 hebben NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland het Materiaalverduurzamingsplan Kunststofverpakkingen gepresenteerd. Het beschrijft alle maatregelen die partijen in de verpakkingsketen kunnen nemen om verpakte producten en verpakkingsmaterialen te verduurzamen. 

“Wij hebben er voor gekozen om het plan uit te werken in de vorm van een Routekaart. Er is namelijk geen standaard ‘recept’ voor het verduurzamen van verpakkingen, net zoals er ook geen standaard verpakking is. De Routekaart geeft inzicht in de wegen die wij als industrie kunnen bewandelen en die het verpakkende bedrijfsleven ondersteunt bij het kiezen van de best passende verbeteropties”, aldus Joan Hanegraaf, voorzitter van NRK Verpakkingen. Samen met Theo Stijnen van PlasticsEurope Nederland heeft hij aan de basis gestaan van dit verduurzamingsplan.
Download hieronder het plan, of lees de samenvatting

     

Verbeterrichtingen
De kunststofindustrie erkent de noodzaak tot en neemt haar verantwoordelijkheid in de verdere verduurzaming van de verpakkingsketen. Joan Hanegraaf: "Wij sluiten aan bij de richting die de Rijksoverheid in het Rijksbrede programma Circulaire Economie heeft aangegeven. Daarbij zijn wij van mening dat niet alleen de ‘resource efficiency’ van belang is. De verlaging van de milieudruk in de hele levenscyclus van de product/verpakkingscombinatie moet centraal staan. Wij willen hier proactief een bijdrage aan leveren.” De product- en verpakkingscirkel kan de weg naar verduurzaming vervolgen door in vijf richtingen gelijktijdig verder te innoveren. In de Routekaart is dit verder uitgewerkt. Coördinatie en afstemming is daarbij van groot belang omdat de verbeterrichtingen elkaar beïnvloeden. Er zijn veel stakeholders met verschillende belangen bij betrokken en per richting kunnen meerdere verbeteringen en innovaties doorgevoerd worden.

Welke richtingen zijn dat?
De routekaart beschrijft vijf richtingen om de gewenste verduurzaming te realiseren:
reduce, re-use, recycle, redesign, renew.

  • Verduurzaming gaat in vele kleine stapjes door voortdurende innovatie. 
  • Gelijktijdig werken aan alle verbeterrichtingen is essentieel. 
  • Veranderingen zijn pas succesvol en duurzaam als de markt deze initieert en absorbeert. 
  • Coördinatie en stimulering zijn cruciaal om de verandering gaande te houden en in de juiste richting te sturen.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Rethink


Eerdere nieuwsberichten over het Materiaalverduurzamingsplan lezen:

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2021