Account aanvragen

Ministerie kiest voor dubbele aanpak SUP

De richtlijn Single Use Plastics (SUP) ziet toe op een handelsverbod op specifieke producten, markeringsvoorschriften, productvereisten, inzameldoelstellingen, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, monitoringsverplichtingen en bewustmakingsmaatregelen. Vanwege tijdsdruk kiest het ministerie voor een dubbele aanpak. 

Het Ministerie van IenW zet in op de zuivere implementatie van de Europese richtlijn via het 'Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik'. Zoals beoogd moet dit in werking treden op 3 juli 2021. Parallel daaraan worden nadere regels opgesteld voor stimulering van hergebruik, preventie en recycling. Dit mede in afwachting van een nadere duiding door de Europese Commissie wat betreft inhoudende richtlijnen voor markering van producten voor eenmalig gebruik.

Definitie kunststof?
Het gevolg is dat er nu nog enkele onduidelijkheden, zoals bijvoorbeeld de definitie van het begrip 'kunststof' en de reikwijdte van deze definitie. De staatssecretaris verwacht dit te verhelderen met een brief aan de Tweede Kamer in januari 2021. Er is nu wel al bekend dat producten die gemaakt zijn van bio-based plastic, bio-afbreekbare plastics, en producten van papier of biobased materialen met een plastic coating, ook onder de regeling gaan vallen.

Bestaande voorraden
Voor de bestaande voorraad producten die vanaf 3 juli 2021 niet meer op de markt mogen worden gebracht, is vastgesteld dat het is toegestaan om die nog wel te verkopen.

Waken voor subsitutie
De oproep van NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland om te waken voor substitutie van plastics door ongewenste alternatieven, lijkt effect te sorteren.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2021