Account aanvragen

Ministerie komt met update SUP-wetgeving

Begin maart heeft het ministerie een nieuwsbrief verstuurd met de meest recente informatie over de nieuwe SUP-wetgeving. Er wordt ingegaan op de verplichte markeringen voor hygiëneproducten, tabaksproducten met filters en wegwerpbekers. Het ministerie is voornemens om regelmatig updates uit te sturen. 

Op deze pagina herplaatsen wij de berichten. Het ministerie heeft tevens een handige infographic meegestuurd welke producten en welke maatregelen de wetgeving betreft.

Markeringen voor producten beschikbaar
Op 3 juli gaat de verplichting uit de SUP richtlijn in om bepaalde producten van een markering te voorzien. Op 18 december 2020 heeft de Europese Commissie een uitvoeringsverordening gepubliceerd die de regels vaststelt over waar die markeringen aan moeten voldoen qua icoon, tekst en lettertype etc. In de vertaling van de verordening zaten echter enkele fouten die gecorrigeerd moesten worden.
Op 5 maart heeft de Commissie de correcties gepubliceerd en inmiddels zijn de markeringen ook in verschillende bestanden te downloaden. Klik hier om de markeringen te downloaden
Link naar de oorspronkelijke uitvoeringsverordening: EUR-Lex - 32020R2151 - EN - EUR-Lex, en de link naar de rectificatie.
De markeringen dienen te worden bedrukt in de taal of talen van de lidstaat of lidstaten waar het product op de markt wordt gebracht. In meerdere talen is dus ook mogelijk. In verband met de vertraging van de publicatie het mogelijk om producten die voor 4 juli 2022 op de markt worden gebracht met stickers te markeren in plaats van rechtstreeks op de verpakking of het product (bekers).  

Bestaande voorraden
Bestaande voorraden vallen niet onder de nieuwe wetgeving als ze op 3 juli al in Nederland in de handel zijn gebracht. Voor specifieke situaties kunnenbedrijven kijken of de Blauwe gids (hoofdstuk 2) aanwijzingen geeft. Let op: in de blauwe gids gaat het om op de EU markt aanbieden. Bij de SUP-richtlijn gaat het om op de markt aanbieden van de lidstaat. Als het product na 3 juli 2021 naar een andere lidstaat wordt geëxporteerd, dient het op dat moment wel aan de vereiste markeringen te voldoen. Klik hier voor de blauwe gids

Brieven aan de Tweede Kamer
In de nieuwsbrief worden de brieven gedeeld die Staatssecretaris van Veldhoven aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de wetgeving. Op dit moment ligt het ontwerpbesluit ter advisering bij de Raad van State en is de wetgeving genotificeerd bij de Europese Commissie.
Implementatie wegwerpplastics richtlijn 
- Van wegwerpplastics naar praktische oplossingen voor hergebruik 
- Kennisgeving inhoud ontwerpbesluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

Webinar KIDV
Op 23 maart organiseert het KIDV over de Single use plastics richtlijn voor verpakkingen. Klik hier om aan te melden. Op de website van het KIDV staat tevens een beslisboom met daarin meer info over welke producten onder de wetgeving gaan vallen. 


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2021