Account aanvragen

Gezocht: leden NRK Verpakkingen die meedenken in 3 nieuwe commissies

NRK Verpakkingen beschikt over een toegewijd bestuur en een enthousiast team van betrokken medewerkers, die zich vol overtuiging voor de leden en de sector inzetten. Om als vereniging slagvaardiger te kunnen zijn, en sneller te kunnen reageren op nieuwe wettelijke en technische ontwikkelingen, is er ook input van de leden nodig. Dit willen wij gaan organiseren via drie nieuwe commissies: Beleidsontwikkeling duurzaamheid, Communicatie en Technische Zaken.

Beleidsontwikkeling duurzaamheid:
Dit is een doorontwikkeling van de Werkgroep Circulaire Economie. Er wordt momenteel zowel in Nederland als in Europa veel beleid gemaakt dat de kunststofindustrie raakt. Daarom is het niet alleen belangrijk om alles op de voet te volgen, maar zeker ook om de relevantie voor onze sector goed te duiden. De opzet van de nieuwe commissie Beleidsontwikkeling duurzaamheid is om met een aantal leden de ontwikkelingen bij te houden en te analyseren welke acties vereist worden. Vanzelfsprekend zal dit ook de basis zijn om alle leden van de vereniging goed geïnformeerd te houden. De coördinatie vindt plaats vanuit de vereniging.

Communicatie:
NRK Verpakkingen werkt nauw samen met Rethink om de positieve aspecten van kunststof verpakkingen (en kunststoffen in het algemeen) over het voetlicht te brengen. Recent is NRK Verpakkingen daarnaast ook een samenwerkingsverband met Empack/Easyfairs aangegaan. Er zijn dus al platforms waar NRK Verpakkingen gebruik van maakt. Maar waar het eigenlijk om gaat, is de content! De commissie Communicatie gaat periodiek meedenken over welke aspecten van kunststof verpakkingen (extra) aandacht behoeven. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gevraagd om geschikt beeldmateriaal aan te leveren. 

Technische Zaken:
Over dit format wordt nog nagedacht. Aspecten die aan de orde zullen komen, zijn onder andere standaardisatie, certificatie, en afhandeling van algemene vragen uit de keten. Praktische invulling
Onze inschatting is dat deelname aan een van deze commissies circa vier dagen per jaar kost, inclusief reistijd en inlezen. De opzet is om 1 à 2 x per jaar in persoon bijeen te komen, en circa 2 x per jaar online te overleggen. Daarnaast zal er tussendoor contact per mail zijn. Het streven is dat er per commissie circa acht actieve leden gaan meedenken.

Meedoen?
Zijn er binnen uw bedrijf deskundigen die zich al voor een of meerdere commissies willen aanmelden? Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem in alle gevallen contact op met Roger Loop,  06 - 20 00 45 26.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2021