Account aanvragen

Staatssecretaris komt met roadmap chemische recycling

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) heeft op 12 maart 2021 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot chemische recycling. Bij deze brief zit een roadmap die de ontwikkelingen rondom chemisch recyclen richting de doelen in 2030 uiteenzet. Het streven is om in 2030 geen kunststofafval meer te verbranden, en al helemaal niet meer te storten! 

Omdat alleen mechanische recycling dit niet kan opvangen, zijn er dus technieken nodig die door middel van een chemisch proces koolstofhoudende materialen, inclusief kunststof, terugbrengen naar de oorspronkelijke bouwstenen van het materiaal zoals polymeren of monomeren. Hierdoor wordt meer koolstof in de keten gehouden en minder CO2 in de atmosfeer gebracht. Het streven is om in 2030 minimaal 10% van de jaarlijkse Nederlandse kunststofproductie met recyclaat uit chemische recycling te maken. Dit komt neer op zo’n 555 kiloton per jaar. De inschatting is dat dit tot zo’n 1.000 a 1.500 kiloton aan kunststofafval vereist.De daadwerkelijke CO2-besparing hangt uiteindelijk af van het energieverbruik van de gekozen techniek. Zo zijn pyrolyse en vergassing energie-intensiever dan andere technieken. Naast het terugdringen van CO2 moet chemische recycling ook een bijdrage leveren aan de doelen uit het Nederlandse Plastic Pact: in 2025 minimaal 70% van de eenmalige plastic producten en verpakkingen recyclen, en minimaal 35% recyclaat toepassen.

De Staatssecretaris plaats dit beleid in een bredere visie op kunststoffen:
“Hoewel onnodig gebruik van kunststoffen, bijvoorbeeld als wegwerpplastic, aangepakt wordt, zal in veel andere toepassingen kunststof de meest duurzame en efficiënte optie blijven. Omdat het materiaal sterk, licht en veelzijdig is, heeft het tal van toepassingen zoals voor veilig en energiezuinig vervoer, isolatiemateriaal in zonnecellen en als verpakkingsmateriaal voor consumentengoederen en voedingsmiddelen. Toepassingen leveren ten opzichte van het gebruik van andere materialen veelal een bijdrage aan het verminderen van CO2 emissies”.

Er wordt opgeroepen om tot innovatie en opschaling van nieuwe recycleprocessen te komen, zodat kunststof afval een hoogwaardige grondstof wordt, ter vervanging van fossiele grondstoffen. Gelukkig erkent de staatsecretaris ook dat dit een verbetering van de huidige scheiding en sortering van afvalstromen vereist, om op die manier zo hoogwaardig mogelijke recycle opties mogelijk te maken. Ze benoemt expliciet dat er een businesscase voor recycling moet zijn. Deze zal mede ondersteund worden door Europese verplichtingen voor de toepassing van recyclaat.

Ofschoon de tijd begint te dringen, is er nog een behoorlijke weg te gaan. NRK Verpakkingen en NRK zijn hier via diverse werkgroepen nauw bij betrokken, onder andere via de Transitieagenda Kunststoffen en de versnellingstafel chemische recycling. Lees hier het bericht dat eerder op de website van de NRK gepubliceerd is
 

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2021