Home > Nieuws > Nieuwsbericht
12-10-2016 Verkennend onderzoek gereed 'Alle tassen beprijzen'

CE Delft heeft op verzoek van NRK Verpakkingen een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het beprijzen van alle tassen. De instantie heeft geanalyseerd of het wenselijk en mogelijk is om in Nederland een verbod in te voeren op het gratis verstrekken van tassen van alle typen materialen. De conclusie van het onderzoek is dat het is mogelijk, logisch en rechtvaardig is om het verbod op het gratis verstrekken van tassen uit te breiden naar àlle tassen, ongeacht van welk materiaal ze zijn gemaakt. Een algemeen verbod op het gratis verstrekken van tassen, ook van papier of textiel, is in lijn met het doel van de Europese wet- en regelgeving om een hoog milieu beschermingsniveau te waarborgen.

Uit bovenstaand figuur blijkt dat een hoger milieuvoordeel te behalen is, als het verbod op gratis tassen niet alleen voor plastic zou gelden, maar ook voor papier en textiel. De toename van het gebruik van papieren tassen kan namelijk het milieuvoordeel door afname van plastic tassen teniet doen. Indien slechts een klein deel (10 tot 38%) van de plastic tassen wordt vervangen door papieren tassen, wordt de milieuwinst ten gevolge van de afname van het aantal plastic tassen al teniet gedaan. Als het verbod op gratis tassen niet alleen voor plastic zou gelden, maar ook voor papier en textiel zal er een hoger milieuvoordeel worden gehaald. Het is daarom logischer en rechtvaardiger om het verbod uit te breiden naar tassen van alle materialen.

     
Download het rapport Alle tassen beprijzen     Download de Engelstalige samenvatting