Home > Nieuws > Nieuwsbericht
29-06-2012 Raamovereenkomst II ondertekend

De Raamovereenkomst II is door zowel het Verpakkende Bedrijfsleven als door Staatssecretaris Atsma ondertekend. In de Raamovereenkomst II zijn afspraken gemaakt dat de bedrijven de komende jaren meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken, en de hele verpakkingsketen verder zullen verduurzamen. Voorts staan ze borg voor een robuust en toereikend financieringsstelsel, dat in de plaats komt van het huidige Afvalfonds dat door het Rijk wordt gevuld. De verpakkingenbelasting kan per 1 januari 2013 definitief worden afgeschaft.

De kunststofindustrie is nauw betrokken bij de verdere uitwerking van de Raamovereenkomst II.

Lees hier het persbericht van de Rijksoverheid.