Home > Nieuws > Nieuwsbericht
16-01-2018 Kunststof verpakkingsindustrie presenteert verduurzamingsplan
Kunststof verpakkingsindustrie presenteert verduurzamingsplan

NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland hebben 16 januari hun toekomstvisie gepresenteerd voor het verduurzamen van de kunststof verpakkingsketen. Joan Hanegraaf, Jur Zandbergen en Theo Stijnen hebben het Materiaalverduurzamingsplan overhandigd aan de Tweede Kamerleden Jessica van Eijs (D66), Suzanne Kröger (Groenlinks) en Erik Ziengs (VVD). In het plan beschrijft de kunststof producerende en verwerkende industrie de initiatieven die zij de komende jaren zullen uitrollen om verpakkingen verder te verduurzamen. Daarnaast wordt een palet aan maatregelen geschetst die de verpakkende industrie kan toepassen. Het Materiaalverduurzamingsplan fungeert daarmee als een Routekaart die de branches ondersteunt bij de uitwerking van hun duurzaamheidsplannen. 


v.l.n.r.: Theo Stijnen (Plastics Europe Nederland), Jur Zandbergen (NRK Verpakkingen), Suzanne Kröger (Groenlinks), Erik Ziengs (VVD), Joan Hanegraaf (NRK Verpakkingen) en Jessica van Eijs (D66).

Prestaties optimaliseren
Bij verduurzaming is niet alleen de recycleerbaarheid van de kunststof verpakking van belang. Het gaat vooral om de optimalisatie van de prestaties van de verpakking, zoals het voorkomen van voedselbederf, uitval door schade en het faciliteren van transport en opslag. Kunststof verpakkingen beschermen niet alleen de inhoud, maar garanderen ook de veiligheid en hygiëne van het verpakte product. Het betreft veelal lichte en compacte verpakkingen, die het aantal vervoersbewegingen, en daarmee de CO2-uitstoot, significant reduceren. Door het verder verduurzamen van verpakkingen en hun prestaties levert de verpakkingsindustrie een bijdrage aan het verminderen van de milieudruk, de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen en het verbeteren van het systeem van inzamelen en recycling. Daarnaast dragen deze maatregelen bij aan het reduceren van de hoeveelheid zwerfafval op land en in zee.

Routekaart in vijf richtingen
De Routekaart beschrijft de vijf richtingen waarmee de verdere verduurzaming kan worden gerealiseerd: Reduce, Reuse, Recycle, Redesign en Renew. Het gelijktijdig werken aan deze richtingen, door middel van kleine stapjes en voortdurende innovatie, maakt de realisatie van succesvolle veranderingen mogelijk. Coördinatie en stimulering zijn cruciaal om deze veranderingen gaande te houden en de juiste richting te geven. De Routekaart is opgesteld in samenwerking met Berenschot en Partners for Innovation.

Vanuit de Raamovereenkomstpartijen is aan het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) gevraagd om advies te geven over de plannen. Het KIDV heeft hiervoor een adviescommissie samengesteld om de plannen voor te dragen en van advies te voorzien. Deze adviezen worden bij het materiaalverduurzamingsplan gevoegd. 
 

Programma van kernactiviteiten
PlasticsEurope Nederland en NRK Verpakkingen onderstrepen de voorwaarde dat alle ketenpartijen een actieve rol moeten spelen in de verduurzaming van de product- en verpakkingscirkel om de ingezette innovatieroutes verder te intensiveren. Zij zullen daarom de ketenpartijen benaderen voor verdere ondersteuning in de uitwerking van hierop gerichte activiteiten. Ook gaan zij een jaarlijks programma van kernactiviteiten uitwerken en in onderlinge samenwerking de voortgang hiervan monitoren en bijsturen. 

Het volledige Materiaalverduurzamingsplan en een handige samenvatting zijn te downloaden op www.rethinkplastics.nl/routekaart.


Snel een indruk krijgen van de belangrijkste punten uit het Materiaalverduurzamingsplan?
Klik op de afbeelding en download de flyer.