Home > Nieuws > Nieuwsbericht
21-10-2019 Wetgeving over biobased en gerecycled kunststof in verpakkingen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft begin oktober de rapportage ‘Biobased en gerecyclede grondstoffen in kunststof verpakkingen: belemmerende regelgeving?’ gepubliceerd. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat wet- en regelgeving op Europees en Nederlands niveau zelden belemmeringen vormt voor het gebruik van biobased en gerecycled kunststof in verpakkingen. Alleen in het geval van toepassing van gerecycled kunststof in voedselverpakkingen wordt onderscheid gemaakt tussen virgin en gerecycled kunststof.

Om het gebruik van virgin of oil-based kunststoffen te verminderen, is de vraag naar en het aanbod van alternatieve grondstoffen flink gestegen. Bedrijven en overheden stellen doelen voor de toepassing van hernieuwbaar en gerecycled materiaal in verpakkingen. Echter leidt deze verschuiving ook tot nieuwe uitdagingen en vragen. Onder andere over technische en economische knelpunten van biobased en gerecycled kunststof, maar ook het juridische kader wordt als een belemmering ervaren door diverse ketenpartijen. Daarom inventariseerde Tilburg University, in opdracht van het KIDV en met financiering van Stichting Afvalfonds, óf en in hoeverre wetgeving de toepassing van biobased en gerecyclede grondstoffen in kunststof verpakkingen beperkt dan wel stimuleert.

Lees hier het volledige nieuwsbericht en download de rapportage.