Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-09-2020 EU publiceert 15e amendement 10/2011 voor voedselveiligheid
EU publiceert 15e amendement 10/2011 voor voedselveiligheid

Begin september heeft de Europese Commissie het 15e amendement op verordening 10/2011 gepubliceerd. De verordening heeft betrekking op materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen. Het is belangrijk om de overgangstermijn goed in de gaten te houden.  

  • Materialen en voorwerpen van kunststof die voldoen aan Verordening 10/2011, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van deze verordening, en die voor het eerst in de handel zijn gebracht vóór 23 maart 2021, mogen tot en met 23 september 2022 in de handel worden gebracht en in de handel blijven tot de voorraden zijn uitgeput.
  • Producten die vanaf 23 maart 2021 op de markt worden geplaatst, moeten vanaf die datum voldoen aan de nieuwe wetgeving. Dit betekent dat er slechts sprake is van een overgangsperiode van zes maanden in plaats van twee jaar. 

Download de verordening in diverse talen.

Neem met vragen of voor meer informatie contact op met Kris Callaert