Home > Nieuws > Nieuwsbericht
30-11-2020 Huidige recycle-structuur onvoldoende voor halen milieu-doelstellingen
Huidige recycle-structuur onvoldoende voor halen milieu-doelstellingen

De overheid zal meer moeten doen om het recyclen van plastic in goede banen te leiden. Anders zullen de milieudoelstellingen voor 2030 nooit worden gehaald, stelt directeur Theo Stijnen van PlasticsEurope Netherlands. Uitdaging daarbij heeft vooral van doen met het inzamelen ten behoeve van recycling van niet-verpakkingen. Dat zijn zogenaamde long-life producten zoals kunststof (tuin)meubelen, huishoudelijke artikelen of landbouwfolie.

De milieuambities wat betreft de circulariteit van plastic zijn behoorlijk scherp geformuleerd. Zo valt in de Transitieagenda Kunststoffen te lezen dat alle kunststof producten in 2050 circulair moeten zijn. Dat duurt nog even, maar er bestaan ook tussentijdse ambities. Over tien jaar, in 2030, moet 41% van het toegepaste plastic geproduceerd zijn op basis van recyclaat. Als nu niet direct stappen daartoe worden gezet, is die doelstelling onhaalbaar, meent Stijnen.

"Als je de plastic afvalstromen inventariseert", licht hij toe, "dan moet je concluderen dat de hoeveelheid plastic die wordt ingezameld om te worden gerecycled nog beperkt is. Maar liefst 60% van alle plastics wordt toegepast in long-life producten, zoals autobumpers of raamkozijnen. Die producten gaan uiteraard langer mee dan plastic verpakkingen. Aan het einde van hun levenscyclus, bijvoorbeeld als een auto wordt gesloopt, zijn de inzamelsystemen nog verre van optimaal en verdwijnt het overgrote deel, ongeveer 85%, in de verbrandingsoven. Dat is doodzonde."

Emotie
Ook het recyclen van plastic verpakkingen is zeker nog niet optimaal. Toch is in de loop der jaren flinke vooruitgang geboekt. Nu wordt ruim de helft van alle plastic verpakkingen gerecycled, maar daar zit wel behoorlijke progressie in. "Dat er veel aandacht is voor de recycling van verpakkingen komt vooral omdat er veel emotie omheen bestaat. Elke consument komt plastic verpakkingen in de supermarkt tegen. In veel gemeenten bestaat er een recyclestructuur voor plastic afval. En ook de plastic soep in oceanen spreekt tot de verbeelding", stelt Stijnen, die verder opmerkt dat die plastic soep hoofdzakelijk plastic verpakkingen als bestanddeel kent en inderdaad geen plastic raamkozijnen of autobumpers. "Zoals ik net zei: 60% van alle plastics zit in long life-producten, zoals bumpers. Dus is het juist nu zaak om verder door te pakken op dat traject en te zorgen dat ook deze producten in toenemende mate circulair worden."

Recycletraject
Wat Stijnen daarmee bedoelt, is dat de politiek en andere stakeholders veel meer nadruk moet leggen op het recyclen van long life-producten. Tot nu toe zijn de prikkels hiertoe beperkt. Voor elke kilo aan plastic dat verpakkingsproducenten op de markt brengen, wordt er zestig cent gereserveerd. Uit dat budget wordt het volledige inzamel- en recycletraject betaald. Aan de kant van long life-producten ontbreekt het veelal aan een dergelijke oplossing. "Je ziet bijvoorbeeld wel dat de plastic kozijnenindustrie en de fabrikanten van buisleidingen initiatieven nemen om hun gebruikte producten weer terug te halen, maar de politiek komt nog onvoldoende in beweging."

Lees het volledige artikel