Home > Nieuws > Nieuwsbericht
16-12-2020 Vier actualiteiten over de voedselcontact wetgeving
Vier actualiteiten over de voedselcontact wetgeving

Bastiaan Schupp (DG Santé/Europese Commissie) heeft tijdens de digitale editie van Plastic & Paper 2020 de toehoorders bijgepraat over actuele ontwikkelen rondom de foodcontact wetgeving voor plastics. De belangrijkste onderwerpen waren de risicoanalyse als basis van EU 10/2011, een toelichting bij het 15e amendement (EU 2020/1245), de toekomstige wijzigingen van 10/2011 (16e amendement en andere wijzigingen) en de status van 282/2008 voor gerecycleerde plastic (PCR) voor voedselcontact.

Het 15e amendement heeft al een zeer grote impact op het compliance assessment, dat uitgevoerd moet worden onder EU 10/2011. De impact is met name groot door de uitbreiding van Annex 2 met onder andere zware metalen als onzuiverheden, net als het verlagen van de detectielimiet voor bepaalde PAA’s. Daarnaast heeft de Commissie getracht om met een aanpassing van Annex IV (inhoud van de DoC) de uitwisseling van informatie in de supplychain te verbeteren. Producenten van intermediaire materialen zijn nu verplicht om onder andere kwantitatieve informatie over stoffen in hun DoC op te nemen. Zowel betreffende IAS als NIAS. Alles bij elkaar moet het ervoor zorgen dat het uiteindelijke voedselcontactmateriaal voldoet aan artikel 3.1.a.

Toekomstige wijzigingen 10/2011
Daarnaast is het ook duidelijk dat de nadruk bij de toekomstige amendering van 10/2011 zal liggen op risicoanalyse en transfer van informatie in de supplychain.

Status 282/2008 voor gerecycleerde plastics
Hier is specifiek ingegaan op de timing van verdere acties.
Die kunnen worden onderverdeeld in vier fasen:

 1. Huidige situatie
  Er zijn circa 140 positieve EFSA-opinies voor individuele mechanische recycling processen.
  De volgende zaken moeten geregeld worden: overgangsperiode, formuleren van verplichting voor de operatoren, handhaving. Tevens moet er gekeken worden naar andere kunststoffen en processen.
   
 2. Q1 - 2021
  Er is een stemming voorzien voor het 1e amendement op 282/2008. Er komt een overgangsperiode voor PET, de rest volgt later. Ook komt er duidelijkheid over verplichtingen van de operatoren, administratie en handhaving.
   
 3. Q3 | Q4 - 2021
  Publicatie van de autorisaties en het opstellen van het register.
   
 4. Toekomst
  Daarna volgt er een 2e amendement op 282/2008, waarbij alle gerecycleerde kunststoffen binnen de scope zullen vallen, onder andere ook chemische recycling.

Presentaties bekijken
De presentatie tijdens Plastic & Paper was gebaseerd op presentaties van begin november. Die zijn tot eind januari openbaar te bekijken op de website van Europese Commissie.

Vragen?
Neem contact op met Kris Callaert, callaert@nrk.nl