Home > Nieuws > Nieuwsbericht
22-03-2021 Update 15e amendement 10/2011 voor voedselveiligheid
Update 15e amendement 10/2011 voor voedselveiligheid

Vanaf 23 maart zijn de vereisten van het 15e amendement van kracht voor producten die voor het eerst op de markt worden gebracht. Lees hier welke wijzigingen er zijn in het EU 1245/2020 (15e amendement van de Plastics verordening 10/2011)

Overgangsperiode
Op 22 maart 2021 is het eerste deel van de overgangsperiode onder EU1245/2020 geëindigd. Dit betekent dat vanaf 23 maart de vereisten van het 15e amendement van toepassing zijn voor nieuwe producten die voor het eerst op de markt worden gebracht. De belangrijkste wijzigingen betreft de uitbreiding van de algemene vereisten onder annex 2. Enerzijds is de lijst met metalen met restricties uitgebreid van negen metalen naar negentien, waaronder onder andere onzuiverheden als lood, cadmium, kwik en chroom. Anderzijds is de restrictie voor primary aromatic amines (PAA's) gewijzigd van een non-detectieniveau voor de totale groep van PAA's van 0,01 mg/kg naar een individuele restrictie van 0,002 mg/kg (per PAA) voor een groep van 22 PAA's (ref. onder REACH). De groepsbeperking blijft behouden voor alle andere PAA's. Compliance met deze algemene vereisten kan dus enkel via volledig screeningtesten van metalen en PAA's worden aangetoond. Let op, voor producten  die al voor 23 maart 2021 voor het eerst op de markt zijn gebracht, blijft een overgangsperiode tot en met 22 september 2022 van kracht.

 
Uitbreiding van de DoC of VvO
Voor producenten van halffabricaten is er tevens een verplichting tot uitbreiding van de DoC of verklaring van overeenstemming. Er dient nu gedetailleerde informatie in de DoC opgenomen te worden over de stoffen onder annex 2 (identificatie en kwantificatie van metalen en PAA's). Daarnaast moeten stoffen waarvan de genotoxiciteit niet kan worden uitgesloten (inclusief NIAS), ook in de DoC vermeld worden (identificatie en kwantificatie). Voor deze stoffen geldt een non-detectieniveau van 0,00015 mg/kg. Tot de halffabricaten rekent deze wetgeving onder andere kunststof poeders, korrels of schilfers (met inbegrip van 'masterbatch'), film, folie en laminaat waarvoor verdere stappen in de verwerking/herformulering noodzakelijk zijn voordat ze een 'afgewerkt' materiaal of voorwerp worden. Het geldt ook voor materialen of voorwerpen die reeds hun eindformulering hebben, maar die nog mechanisch, met gebruik van hitte moet worden omgevormd, om zijn uiteindelijke vorm te bereiken.
 
Een eerste stap bij overgang naar DoC's onder het nieuwe amendement bestaat uit het opvragen van nieuwe leveranciers documenten. Daarbij moet er uitdrukkelijk gecheckt worden of, naast de vermelding van het 15e amendement, tevens de verplichte informatie is opgenomen in de nieuwe DoC.

Neem met vragen of voor meer informatie contact op met Kris Callaert