Home > Nieuws > Nieuwsbericht
08-07-2021 Onderzoek naar biodegradability of biodegradable mulch film
Onderzoek naar biodegradability of biodegradable mulch film

Op verzoek van NRK Verpakkingen heeft Wageningen Universiteit een literatuurstudie verricht naar de biologische afbreekbaarheid van bioafbreekbare mulchfolie voor gebruik in de land- en tuinbouw. Door de verschillende varianten zijn er geen algemene conclusies te trekken, maar bepaalde polymeren voldoen aan
EN17033

In het rapport 'Biodegradability of biodegradable mulch film' worden de bevindingen weergegeven van een literatuurstudie die onafhankelijk is uitgevoerd door WFBR in opdracht van NRK-V. Het doel van de deskstudie is om inzicht te geven in de informatie die beschikbaar is in de openbare en wetenschappelijke literatuur over de biologische afbreekbaarheid van bioafbreekbare mulchfolie voor gebruik in de land- en tuinbouw. 

Bioafbreekbaarheid van plastic is het vermogen om biologische afbraak te ondergaan in een geschikte omgeving. Biologische afbraak (ook wel biodegradatie) is niet alleen afhankelijk van de samenstelling/chemie van het polymeer, maar ook van de aanwezigheid en activiteit van de biologische actoren die bij het proces betrokken zijn. Dit betekent dat de bioafbreekbaarheid van plastics in de bodem kan verschillen van die in industriële composteeromstandigheden. 

De biodegradatie van plastic wordt gedefinieerd als het volledige microbiële gebruik ervan, resulterend in de omzetting in CO2, (en/of CH4), water en biomassa door de metabole activiteit van microorganismen. Niet alle materialen die 'biologisch afbreekbaar', 'oxo-(bio)afbreekbaar' of 'composteerbaar' genoemd worden, zullen daadwerkelijk bij omgevingstemperaturen in de bodem voldoende snel biologisch afgebroken worden om ophoping van plastic (residuen) in het veld te voorkomen.

Mulchfolie wordt veelal geproduceerd door polymeer grondstoffen via extrusie met andere componenten zoals verwerkingshulpmiddelen, weekmakers en kleurstoffen (middels masterbatches) te combineren tot een granulaat dat vervolgens in een volgende stap tot folie wordt verwerkt. Met betrekking tot de bioafbreekbaarheid en eventuele effecten op het milieu is het belangrijk om niet alleen rekening te houden met de polymeer bestanddelen, maar met alle componenten die worden gebruikt om de mulchfolie te produceren. In dit rapport wordt de bioafbreekbaarheid besproken van de belangrijkste polymeer bestanddelen die gewoonlijk worden gebruikt voor bioafbreekbare mulchfolie. Hieronder vallen (thermoplastisch) zetmeel en verschillende polyesters, waaronder poly(butyleenadipaat-co-tereftalaat) (PBAT), polybutyleensuccinaat (PBS), polymelkzuur (PLA) en polyhydroxyalkanoaat (PHA). Het is van belang te beseffen dat algemene uitspraken over de biologische afbreekbaarheid van deze polymeren niet mogelijk zijn, omdat variaties in comonomeersamenstelling, molaire massa, en dergelijk, binnen een polymeerfamilie aanzienlijke effecten kunnen hebben op fysische eigenschappen en biodegradatie.

Polymeren die voldoen aan de vereisten voor biodegradatie, zoals bepaald in EN 17033, zullen waarschijnlijk in voldoende mate biologisch worden afgebroken tot CO2 en water (en biomassa) wanneer ze worden toegepast in de land- of tuinbouw in Nederland. Certificering volgens ‘DIN geprüft Biodegradable in soil’, ‘OK Biodegradable SOIL’, ‘OK compost HOME’ en ‘DIN Geprüft Home compostable’ wordt beschouwd als een betrouwbare bevestiging dat is aangetoond dat wordt voldaan aan de vereisten voor biodegradatie in EN 17033.


Download hier het volledige rapport.