Home > Nieuws > Nieuwsbericht
26-07-2021 Strikte SUP-deadline heeft negatieve gevolgen voor interne EU-markt
Strikte SUP-deadline heeft negatieve gevolgen voor interne EU-markt

Op 3 juli 2021 is de Single Use Plastics richtlijn ook in Nederland grotendeels ingevoerd. De Europese koepelvereniging voor de kunststof verwerkende industrie, EuPC, geeft in een recent persbericht duidelijk aan waar de tekortkomingen in de huidige regelgeving zitten, en laat ook zien dat er marktverstorende verschillen zijn tussen de verschillende lidstaten.

“De Commissie had zich moeten realiseren wat de ontwrichtende impact van de SUP-richtlijn voor bedrijven is en hoe lang nationale wetgevingsprocedures kunnen zijn. Die veranderingen kunnen niet van de ene op de andere dag worden doorgevoerd en de versnippering van de interne EU-markt is nu een onvermijdelijk scenario met ernstige gevolgen voor de werkgelegenheid en het verlies van bedrijven in de EU”, aldus Alexandre Dangis, EuPC Managing Director.

De SUP-richtlijn laat veel ruimte voor interpretatie door de nationale wetgevers. De lidstaten ontwikkelen verschillende opvattingen over veel cruciale concepten, waardoor het onmogelijk wordt om het uiteindelijke doel van de harmonisatie in de hele Europese Unie te handhaven. De verschillen tussen de EU-lidstaten zijn aanzienlijk, zowel wat betreft het tijdschema van de omzetting als de inhoud van de wetgevingshandelingen zelf. Veel landen zijn al overgegaan tot de kennisgeving aan de Europese Commissie van de ontwerpteksten voor de omzetting.

Lees het volledige Engelstalige nieuwsbericht