Home > Nieuws > Nieuwsbericht
26-11-2021 Afvalfonds Verpakkingen Awards voor de duurzaamste verpakkingen
Afvalfonds Verpakkingen Awards voor de duurzaamste verpakkingen

De best recylebare verpakking, de best herbruikbare verpakking, of de meest innovatieve toepassing van recyclaat in een verpakking. Zijn deze predicaten op één of meer van uw verpakkingen van toepassing? Ding dan mee naar de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022. Inschrijven kan nog één week, uw inzending moet voor 25 januari binnen zijn.  

Het Afvalfonds Verpakkingen wil met alle partners in de recycleketen alle verpakkingsketens sluitend maken. Om dit te bereiken vinden vele mooie initiatieven en samenwerkingen plaats bij partijen in de recycleketen, die niet altijd even zichtbaar zijn. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022.

Categorieën:

  1. Gemeente met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen met als resultaat hoge kwaliteit en kwantiteit van het ingezameld materiaal.
  2. Gemeente met de meest effectieve communicatie(campagne) met inwoners over (zwerf)afvalinzameling.
  3. Gemeente/bedrijfsleven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen.
  4. Verpakkend bedrijfsleven met de meest innovatieve toepassing van recyclaat in een verpakking.
  5. Verpakkend bedrijfsleven met de best recyclebare verpakking.
  6. Verpakkend bedrijfsleven met de best herbruikbare verpakking.
  7. Sorteerders/recyclers met de beste innovatie in sortering en/of recycling van verpakkingsafval.

Klik hier voor de selectiecriteria en om het deelnameformulier te downloaden.