Home > Nieuws > Nieuwsbericht
22-04-2022 Roadmap Plastic Pact NL gepresenteerd
Roadmap Plastic Pact NL gepresenteerd

Eind maart kwamen de ondertekenaars van het Plastic Pact NL bij elkaar om te kijken hoe zij samen kunnen toewerken naar de doelen voor 2025. Onderdeel van deze bijeenkomst was de presentatie van de Plastic Pact NL roadmap (PPNL) met een toelichting door PPNL-stuurgroeplid Rob Verhagen, tevens bestuurslid van NRK Verpakkingen.

De roadmap maakt voor de ondertekenaars inzichtelijk welke acties nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen voor 2025. In de PPNL roadmap zijn twee soorten roadmaps te vinden. In de hoofdlijn roadmap zijn de belangrijkste stappen uiteengezet als basis voor het nastreven van de PPNL-doelstellingen voor 2025. De drie strategie roadmaps - recycling, reductie en hergebruik - zijn onderdeel van de hoofdlijn roadmap, maar focusssen specifiek op kenniscreatie en het opschalen van resultaten. Deze strategie roadmaps zullen dan ook tussentijds worden aangepast op basis van nieuwe resultaten uit onderzoeken en pilots. Klik hier voor de Plastic Pact NL roadmap of voor de Engelse versie.

Niet vrijblijvend
"NRK Verpakkingen is ondertekenaar van het Plastic Pact in Nederland", aldus Roger Loop. "Het is een in beginsel vrijwillig – maar niet vrijblijvend! – commitment van bedrijven en (onderdelen van) de overheid om het goede van kunststoffen te behouden, maar de nadelen, zoals bijvoorbeeld zwerfvuil, aan te pakken. Tevens wordt zo ingezet op behoud van de grondstoffen ten behoeve van een circulaire economie. De gepresenteerde roadmap is vooral van belang voor de ondertekenaars van het Plastic Pact Nederland, maar kan zeker ook als inspiratie dienen voor anderen. Om zich ook voor deze doelen in te zetten, en wellicht zelfs om ook ondertekenaar van het Plastic Pact Nederland te worden."