Home > Nieuws > Nieuwsbericht
16-06-2022 NRK Verpakkingen kijkt terug op geslaagd Directeurendiner
NRK Verpakkingen kijkt terug op geslaagd Directeurendiner

Op woensdag 8 juni vond aansluitend aan de algemene ledenvergadering het jaarlijkse Directeurendiner plaats. Dit diner wordt ieder jaar samen met NRK PVT Kunststofverwerkers georganiseerd. De tafels waren deze editie gedekt in het sfeervolle Landgoed Huize Bergen in Vught.

‘Grip op de dynamiek van vandaag en morgen’ vormde het centrale thema. Zoals inmiddels gebruikelijk vinden er tussen de gangen van het Directeurendiner door altijd twee interessante intermezzo's plaats. Egbert Klop van BlueTerra heeft met zijn presentatie ‘Grip op de dynamiek van de energiecrisis’ inzicht gegeven hoe bedrijven wendbaar en flexibel kunnen reageren op de huidige energiesituatie die momenteel heel veel aandacht vraagt.

          

Na het hoofdgerecht was het de beurt aan Janneke van Raak en Alain Cracau. Zij hebben de aannwezigen meegenomen in  ontwikkelingen rond duurzaamheid vanuit financieel perspectief. Als voormalig directieleden in de financiële sector zien zij een versnelling op gang komen rond duurzame transities vanuit vele invalshoeken. Ze spraken over de sterk toenemende vraag vanuit de ketens en klanten om duurzaamheid concreet te vertalen in producten en diensten, onder andere omdat grotere klanten ook hun klimaatimpact (scope 3) met de keten in kaart moeten brengen. Ook de regelgeving vanuit de EU, de zogenaamde ‘piramide van Brussel’ zal impact hebben op ketens en dus ook de NRK-leden. Tot slot zien zij dat het financieel systeem in Europa en ook in Nederland in de komende twee jaar verplicht en vrijwillig gaan toewerken naar een concrete verduurzamingsagenda met een grote vraag naar data en verbeterpotentieel.

Dat laatste betekent dat juist duurzame bedrijven met een sterke strategie en integrale verslaglegging eenvoudiger en beter toegang krijgen tot kapitaal, maar dat niet-financiële impact positief en negatief, versneld gaan meetellen. Daarom is het meer dan ooit relevant dat bedrijven deze uitdagingen en kansen benutten om regie te houden op hun toekomstgerichte strategie en gaan bepalen hoe dit kansen biedt, hoe ze hun beschikbare data in hun voordeel benutten, welke strategische partners hiervoor nodig zijn en op welk manier ze zelf bepalen hoe en met wie ze hun bedrijf willen sturen richting 2030 en op welke manier ze hun plannen willen financieren. Kortom, bedrijven aan het stuur met duurzame ambities. De impact van bedrijven op de omgeving, maar ook de impact van klimaat op bedrijven, dat wordt bepalend voor de ondernemers van vandaag en morgen. 

Janneke en Alain geloven dat de NRK-leden hun reeds gerealiseerde voorsprong kunnen benutten in dit steeds complexere ecosysteem naar hun eigen visie en inzicht. Daarom starten Janneke en Alain na de zomer hun eigen onderneming om die noodzakelijke voorsprong en versnelling voor bedrijven mede mogelijk te maken.