Home > Nieuws > Nieuwsbericht
21-06-2022 Herziening Verpakkings-richtlijn is vertraagd
Herziening Verpakkings-richtlijn is vertraagd

DG Milieu van de Europese Commissie heeft vertraging opgelopen bij de herziening van de Verpakkingsrichtlijn (Packaging & Packaging Waste Directive, PPWD). De verwachting is dat het nieuwe voorstel op zijn vroegst eind van dit jaar bekend is.

Aan de vertraging lijken vooral juridische argumenten ten grondslag te liggen, meer dan inhoudelijke. DG Milieu had voorgesteld om van de herziening een Verordening te maken, wat nu nog een richtlijn is. Dat zou namelijk een directe werking betekenen, dus zonder dat de individuele lidstaten de herziening moeten invoeren.

Voorkeur voor Verordening
Kijkend naar de grote verschillen bij de implementatie van de SUP-richtlijn, had de Europese kunststofindustrie een voorkeur voor een Verpakingsverordening. In eerste instantie leek DG Milieu daar ook naartoe te werken, maar juristen van de Europese Commissie hebben er een streep door gezet. 
Naast deze juridische bedenkingen lijken er ook bezwaren te zijn met betrekking tot de percentages verplichte inzet van recyclaat.

Geen afstemming
De samenwerking tussen de industrie en Europese Commissie verloopt niet optimaal. Er is eigenlijk geen afstemming geweest over een nadere uitwerking van de criteria voor Hergebruik. Ook lijkt de Commissie nu, geïnspireerd door vooral Frankrijk en Spanje, na te denken over opname van een (forse) beperking van verpakkingen voor groente en fruit.

Behalve de genoemde vertraging zijn er op dit moment nog veel onzekerheden rondom de herziening van de Verpakkingsrichtlijn.