Home > Nieuws > Nieuwsbericht
21-06-2022 Recente wijziging Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen
Recente wijziging Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen

Op 29 april 2022 is in de Staatscourant een wijziging van de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen gepubliceerd. Het betreft wijzigingen voor verschillende materialen binnen de desbetreffende hoofdstukken. Het treedt per 1 juli 2022 in werking. 

De wijziging betreft voornamelijk het toevoegen van nieuwe stoffen, het wijzigen van limieten en het verwijderen van niet langer toegelaten stoffen.
Eén van de belangrijkste wijzigingen is het schrappen van PFAS-verbindingen in het hoofdstuk II (papier en karton) en hoofdstuk X (deklagen). Hiermee wordt de goedkeuring ingetrokken van alle stoffen die de door EFSA beoordeelde PFAS’en (PFOA, PFOS, PFNA en PFHxS) als uitgangsstof, verontreiniging of afbraakproduct hebben. 

Uit een herbeoordeling van deze vier PFAS’en door de EFSA is echter gebleken dat deze stoffen toxischer zijn dan voorheen gedacht. Deze herbeoordeling vormt de rechtvaardigingsgrond om deze stoffen te schrappen, op basis van het effect op de voedselveiligheid.
Lees hier het bericht uit de Staatscourant.

Het gaat om volgende stoffen:

  • ammoniumbis(N-ethyl-2-perfluoroctaansulfonamideethyl)fosfaat
  • copolymeren van 2-(perfluoroctylsulfonylaminomethyl)ethylmethacrylaat, 2,3epoxypropylmethacrylaat, ethoxyethylacrylaat en methacryloylmethyltrimethylammoniumchloride
  • perfluoralkyl(C6-C16)(C6-C18)fosfaten van bis(2-hydroxyethyl)amine
  • diethanolaminezouten van mono- en bis(1H,1H,2H,2H-perfluoralkyl(C8-C18)fosfaten (Hoofdstuk X deklagen)

De overgangsperiode tot en met 30 juni is niet van toepassing op dit verbod op het gebruik van deze PFAS. 

Verder worden de restricties van een aantal metalen, waaronder Zink, Nikkel en Lood, onder diverse hoofdstukken aangepast. Daarnaast bevat de wijziging een update van tabel 4.2.: 'Stoffen die voor de vervaardiging van rubberproducten mogen worden gebruikt' binnen hoofdstuk III. De correctie en verduidelijkingen binnen deze tabel leiden tot zoveel wijzigingen dat besloten is de tabel opnieuw vast te stellen.

Conform artikel III treedt de wijziging met ingang van 1 juli 2022 in werking.