Home > Nieuws > Nieuwsbericht
19-11-2022 Nieuwe Verpakkingsverordening: eerste voorstellen inmiddels uitgelekt
Nieuwe Verpakkingsverordening: eerste voorstellen inmiddels uitgelekt

De Europese Commissie verwacht de officiële voorstellen voor de opvolger van de huidige Verpakkingsrichtlijn (Packaging & Packaging Waste Directive/PPWD) tussen 30 november en 9 december 2022 te presenteren. Hierop vooruitlopend zijn vorige maand al de eerste concepten gelekt. Al zet deze verordening in op alle verpakkingen, toch ligt de nadruk duidelijk op kunststoffen.

De belangrijkste elementen:

  • Het wordt een verordening (resolution). Dit betekent dat inwerkingtreding in elke lidstaat op hetzelfde moment en op dezelfde wijze zal plaatsvinden. Anders dan bijvoorbeeld de vele verschillen tussen lidstaten bij de invoering van de SUP-richtlijn. Naar verwachting zal invoering niet eerder dan in 2025 gebeuren.
  • Forse inzet op hergebruik (reuse) systemen. Dit is een potentiële gamechanger voor de Europese verpakkingsmarkt. Exacte percentages zijn nu nog niet bekend. Die worden momenteel tussen de diverse directoraten van de Europese Commissie uitonderhandeld.
  • Hoge minimum percentages inzet recyclaat. Vooralsnog gaat dit volledig voorbij aan de beperkte beschikbaarheid en de vele wettelijke beperkingen, ook al lijkt het besef door te dringen dat met name in geval van voedselcontact te hoge eisen contraproductief werken.

Traject van twee jaar
Als de Europese Commissie inderdaad uiterlijk op 9 december aanstaande de officiële voorstellen presenteert, treedt het EU-wetgevingsproces in werking. De Commissie gaat dan zowel met het Europees Parlement als met de Europese Raad (de verantwoordelijke ministers van de EU-lidstaten) in overleg om tot een definitieve versie te komen. Dit overleg en de bijbehorende transitieperiode zullen waarschijnlijk ongeveer twee jaar duren. 

Ook kansen
Deze Verpakkingsverordening biedt zeker ook vele kansen! Als er in deze verordening op Europees niveau afspraken over verduurzaming van verpakkingen gemaakt kunnen worden, voorkomt dat mogelijk dat lidstaten op eigen houtje allerlei verschillende maatregelen gaan invoeren.

De gelekte teksten van de concept Verpakkingsverordening en de annexen zijn, indien gewenst, op te vragen bij via NRK Verpakkingen.
Stuur in dat geval een mailtje naar info@nrkverpakkingen.nl