Home > Nieuws > Nieuwsbericht
19-11-2022 Nog veel onduidelijk over UPV Verpakkingen en SUP
Nog veel onduidelijk over UPV Verpakkingen en SUP

Per 1 januari 2023 treedt de nieuwe aanpak van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) Verpakkingen en SUP in werking. Vanaf dat moment moeten bedrijven die volgens de UPV onder de definitie producent of importeur vallen, gaan rapporteren over de verpakkingen waar beide UPV’s op toezien. Zij gaan ook afdragen op basis van de afvalbeheerbijdrage en SUP-bijdrage.

NRK Verpakkingen is afgelopen periode druk geweest om meer duidelijkheid te krijgen. Welke initiatieven hebben wij genomen:

 • 24 augustus 2022: Teamsoverleg met leden ministerie IenW
 • 29 augustus en 11 oktober 2022: overleg op directieniveau met Afvalfonds
 • 22 september 2022: brief met onduidelijkheden en knelpunten gestuurd aan het Afvalfonds, met cc naar IenW
 • 4 november 2022: overleg met het ministerie van IenW
 • Momenteel onderzoekt een gerenommeerd advocatenkantoor op verzoek van NRK Verpakkingen of het bestuursrecht reden geeft om de overheid te verzoeken invoering van de SUP en UPV maatregelen per 1 januari 2023 uit te stellen tot 1 juli 2023.
 • In november hebben bestuur en directie van NRK Verpakkingen in verschillende overleggen input geleverd aan de onderzoeksbureaus Partners for Innovation en Rebel, die nu (nog!) bezig zijn om nadere definities van SUP-verpakkingen uit te werken. NRK Verpakkingen heeft hen opgeroepen zo dicht mogelijk bij de huidige uitleg te blijven.
 • Tijdens drie door het Afvalfonds georganiseerde webinars over de SUP en de UPV zijn diverse vragen en suggesties van NRK Verpakkingen behandeld.
 • Het Afvalfonds heeft ook op vele vragen schriftelijk gereageerd, maar helaas nog weinig vragen beantwoord …


Achtergrond
Pas in augustus 2022, tijdens een door NRK Verpakkingen georganiseerde teamsmeeting met leden en het ministerie, werd duidelijk dat de UPV gaat wijzigen, niet alleen voor de SUP, maar ook voor de UPV Verpakkingen. Het ministerie heeft voor de feitelijke consequenties hiervan doorverwezen naar Stichting Afvalfonds Verpakkingen, die de UPV’s namens het bedrijfsleven uitvoeren. Sindsdien is er zeer intensief contact geweest tussen NRK Verpakkingen en het het Afvalfonds.

Zoals het er nu naar uitziet, treedt per 1 januari 2023 de nieuwe aanpak van de UPV's Verpakkingen en SUP in werking. Vanaf dat moment moeten bedrijven die volgens de UPV onder de definitie producent of importeur vallen, gaan rapporteren over de verpakkingen waar beide UPV’s op toezien. Zij gaan ook afdragen op basis van de afvalbeheerbijdrage en SUP-bijdrage. Dit zal bij de achterban van NRK Verpakkingen vooral bedrijven raken die niet-gepersonaliseerde (is niet van een logo van de opdrachtgever voorziene) verkooppunt verpakkingen leveren.


Advies aan bedrijven
Ook al lopen er nog procedures en is er nog veel onduidelijk, toch is het advies van NRK Verpakkingen om te reageren op rapportageverzoeken van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. De verwachting is dat zij – tot nader order – snel in 2023 met voorheffingen zullen komen. Bij geen of te lage voorheffingen kunnen er later hoge naheffingen worden opgelegd.


Wat is er op dit moment duidelijk?

 • Over de heffingen onder de UPV’s wordt BTW geheven.
 • Over herbruikbare verpakkingen wordt één keer de afvalbeheersbijdrage geheven. Vanaf 2023 geldt  hiervoor (onder voorwaarden) een lager tarief.
 • Het Afvalfonds brengt per 1 januari 2023 de volgende tarieven in rekening.


Wat is er op dit moment onduidelijk?

 • In welke gevallen geldt de fabrikant van een lege verpakking als producent?
  In de meeste gevallen geldt de partij die de verpakking vult als producent. Toch kunnen ook producenten van lege verpakkingen worden aangeslagen. Dat is vooral het geval als verpakkingen pas op het verkooppunt worden gevuld. Het Afvalfonds tilt niet zo zwaar aan deze onduidelijkheid: uitgangspunt is dat per verpakking maar één bedrijf verantwoordelijk is. Maar als dit mis gaat, kan dat altijd nog achteraf worden gecorrigeerd … 
  NRK Verpakkingen is het hier niet mee eens, en eist duidelijkheid vooraf. Dit speelt vooral wanneer verkooppunt verpakkingen van een logo van de afvuller zijn voorzien.
   
 • Wanneer is een verpakking voor eenmalig gebruik SUP?
  De onderzoeksbureaus Partners for Innovation en Rebel zijn op dit moment in opdracht van IenW bezig dit verder uit te werken. 

   
 • Hoe om te gaan met liquiditeitsdruk en eventueel debiteurenrisico als verplichtingen bij de fabrikant van de verpakking komen te liggen? 
  Bedrijven die hun afdracht aan het Afvalfonds niet kunnen voldoen, kunnen hierover met het Afvalfonds in overleg treden…


Informatie vanuit Stichting Afvalfonds Verpakkingen
Het Afvalfonds Verpakkingen heeft op hun YouTubekanaal verschillende informatieve filmpjes/webinars geplaatst. 

Ook al laten deze webinars nog vele vragen onbeantwoord, het advies is om ze toch te bekijken. De voorbeelden in de filmpjes kunnen zeker verhelderend werken.