Home > Nieuws > Nieuwsbericht
06-12-2022 Voorstel voor een nieuwe Verpakkingsverordening
Voorstel voor een nieuwe Verpakkingsverordening

Op 30 november 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe Verpakkingsverordening (Packaging and Packaging Waste Regulation) gepubliceerd. Hierin staan nieuwe voorstellen om hergebruik en recycling van verpakkingen te bevorderen. In het Europese wetgevingsproces treedt nu de fase van de zogenaamde ‘Trialoog’ in werking: het Europees Parlement en de Europese Raad van ministers zullen hierop gaan reageren. Feitelijke invoering zal dus nog enkele jaren op zich laten wachten. Maar het belang van dit voorstel is wel dat nu de richting waarin de Europese Unie gaat bewegen duidelijk wordt, en dat het dus belangrijk is dat nationale wetgeving hier niet van gaat afwijken!

En omdat het een ‘Regulation’, een verordening, wordt (in plaats van een ‘Directive’, een richtlijn), zal te zijner tijd bij invoering deze wet direct op dezelfde wijze in alle lidstaten gelden.

De voorgestelde herziening van de EU-wetgeving inzake verpakking en verpakkingsafval heeft drie hoofddoelstellingen. Ten eerste, de productie van verpakkingsafval voorkomen, ten tweede recycling van hoge kwaliteit (‘gesloten kringloop’) stimuleren (in 2030 moeten alle verpakkingen op de EU-markt recyclebaar zijn), en ten derde de behoefte aan primaire natuurlijke hulpbronnen verminderen. Dat laatste o.a. door het gebruik van gerecycleerde kunststoffen in verpakkingen te verhogen door middel van bindende streefcijfers.

Lees hier meer:

NRK Verpakkingen en NRK Recycling houden zich binnen de federatie NRK intensief met dit dossier bezig. Met vragen kunt u mailen naar: info@nrkverpakkingen.nl of recycling@nrkrecycling.nl.

Zelf kunt u ook al iets doen! 
De voorstellen liggen momenteel ter consultatie. Alle Europese burgers kunnen hier op reageren. 

NRK Verpakkingen is momenteel bezig om een overzicht van vragen en opmerkingen van leden te maken. Dit zullen we delen met EuPC, en naast EuPC zullen de meeste nationale verenigingen reageren. Maar individuele bedrijven kunnen dit ook! 
Als u reageert, stuur uw reactie dan ook naar Roger Loop, loop@nrk.nl. Dan kunnen uw commentaren wellicht ook nog in de per vereniging gecombineerde inbreng worden verwerkt.