Home > Nieuws > Nieuwsbericht
15-12-2022 Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid keer twee!
Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid keer twee!

Ten opzichte van de vorige update van november 2022 is er helaas inhoudelijk weinig veranderd. Wel heeft NRK Verpakkingen (voorlopig) succes in de lobby! 1 januari 2023 komt met rasse schreden dichterbij. Nog steeds hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Stichting Afvalfonds Verpakkingen geen duidelijkheid kunnen geven over wie in de keten over welke verpakkingen welke afdracht moet doen!

Wel heeft NRK Verpakkingen haar lobby inspanningen geïntensiveerd. Mede op basis van een door NRK Verpakkingen bij Houthoff advocaten gevraagd advies over een juridische aanpak, heeft NRK Verpakkingen op 7 december jl. een brief aan staatssecretaris Heijnen gestuurd. Daarin staat een oproep om de administratieve en financiële verplichtingen onder de nieuwe UPV’s minstens een half jaar uit te stellen. Deze brief is in kopie ook naar enkele Tweede Kamerleden gestuurd. Op 14 december is een motie van SGP-lid Chris Stoffer aangenomen waarin de staatssecretaris wordt gevraagd om voor 21 december te reageren op de brief van NRK Verpakkingen en onder andere inbreng van de NVGP.

Informatie van Afvalfonds
Ook het Afvalfonds deelt ondertussen onze bezwaren. Op een constructieve manier wordt nu geprobeerd om het half jaar uitstel te overbruggen met enkele praktische lijstjes waardoor iedereen – op zijn minst tijdelijk – weet waar hij aan toe is. Ook daarover hopen we in de week voor Kerst meer duidelijkheid te krijgen.

Tot die tijd adviseren we alle leden om kennis te nemen van de webinars die het Afvalfonds al eerder heeft uitgezonden. Daarnaast blijft het Afvalfonds bedrijven uitnodigen om  hun vragen rechtstreeks te stellen. Er wordt met man en macht gewerkt om deze vragen goed te beantwoorden.

Webinar over consequenties per 2023
Verder blijkt dat ook onze ketenpartners niet allemaal op de hoogte zijn van de consequenties van de verschoven UPV voor zowel verpakkingen als SUP. Daarom heeft NRK Verpakkingen in samenwerking met het Afvalfonds op 14 december een webinar georganiseerd. Veel retailorganisaties voor bakkers, groente- en fruithandelaren, drogisterijen en vertegenwoordigers voor vele andere (kleinere) retailbedrijven waren hiervoor uitgenodigd. Het doel was vooral bewustwording: de wijzigingen per januari 2023 gaan niet alleen over de SUP, maar zijn gericht op alle verpakkingen, ongeacht het materiaal. Dit raakt vooral onbedrukte verpakkingen die op het verkooppunt worden gevuld.

Vanaf 2023 moet in beginsel de producent/importeur hierover rapporteren en de afvalbeheersbijdrage afdragen aan het Afvalfonds. Dit kan dus een dubbele bijdrage zijn, als de verpakking ook SUP blijkt te zijn. Daar in het verleden vele kleine retailers met hun verpakkingsvolume onder de grens van 50.000 kg bleven, en er sowieso nog geen SUP heffing plaats vond, hoefden zij geen afvalbeheersbijdrage te voldoen. Nu deze verplichting verschuift naar het begin van de keten, is die benedengrens doorgaans niet meer relevant. Er zal dus over elke verpakking betaald moeten worden. Dit resulteert in een stijging van de systeemkosten. Het is gebleken dat deze consequentie niet voor alle ketenpartners helder is. NRK Verpakkingen gaat alle betroffen brancheorganisaties ook aanschrijven en de consequenties uitleggen.

Bereid u voor
De oproep blijft evenwel dat alle leden zich zo goed als mogelijk moeten voorbereiden. In het gunstigste geval moet er over een half jaar worden gerapporteerd en afgedragen. Klik hier voor het overzicht van de kosten die het Afvalfonds volgend jaar in rekening gaat brengen.