Home > Nieuws > Nieuwsbericht
24-01-2023 Update van KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen
Update van KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen

Het KIDV heeft onlangs een update uitgebracht van de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen. Die zit volledig in een nieuwe jas: de opzet is vernieuwd en daardoor gebruiksvriendelijker. Ook inhoudelijk zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om de recyclebaarheid van vormvaste kunststof materialen beter te kunnen beoordelen. 

De Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen is een belangrijke tool voor bedrijven. Verpakkingen die als ‘goed recyclebaar’ uit de check komen, kunnen in aanmerking komen voor een lager tarief voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, als deze goed zijn uit te sorteren en een positieve marktwaarde na recycling hebben. Lees hier meer over de regeling Tariefdifferentiatie Kunststof.

De opzet van de 2023-editie van de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen is grondig aangepast ten opzichte van vorige edities.
In het nieuwe format bestaat de Recyclecheck uit twee delen:

  1. De Recyclecheck om de verpakking op de recyclebaarheid (goed, redelijk, beperkt, niet recyclebaar) te beoordelen.
  2. Een achtergronddocument met informatie over inzameling-, sortering- en recyclingprocessen. Hierin staan ook instructies hoe bepaalde eigenschappen van een verpakking moeten worden getoetst. Het achtergronddocument is tevens te gebruiken als naslagwerk, met richtlijnen om de recyclebaarheid van een verpakking te verbeteren.

Lees het volledige bericht met alle verbeterpunten op de website van het KIDV