Home > Nieuws > Nieuwsbericht
08-02-2023 Nationaal Groeifondsvoorstel Biobased Circular ingediend
Nationaal Groeifondsvoorstel Biobased Circular ingediend

Het project Biobased Circular is eind januari door het ministerie van EZK, het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie en de TKI Agri & Food ingediend in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. Bij het voorstel zijn meer dan 120 bedrijven en organisaties betrokken, waaronder de NRK, NRK PVT en 20 lidbedrijven. Zij hebben hun support gegeven aan dit plan en zijn vooral benieuwd naar het programmapakket rond de toepassing en leverwerking van biopolymeren.

Het plan stelt een transitie in de chemische maakindustrie voor waarbij de natuurlijke materialenkringloop wordt hersteld. Grondstoffen komen niet langer uit fossiele bronnen en worden niet meer na gebruik verbrand, maar komen uit plantaardige bron en worden zoveel mogelijk gerecycled. Daarmee wordt de CO2-uitstoot van deze grote Nederlandse industrietak teruggebracht naar nul, worden veel nieuwe banen gecreëerd en krijgt de exportpositie van Nederland een stevige boost. 

Nieuwe initiatieven met economisch perspectief
Met dit voorstel gaan losse initiatieven naar een internationaal toonaangevend circulair ecosysteem. Biobased Circular wordt gedragen door Europees leidende bedrijven (Corbion, Avantium, Cosun en Renewi), veelbelovende scale-up ondernemingen (Paques BiomaterialsRelementPlantics e.a.) en toonaangevende onderzoeksinstellingen (WUR, RUG, TNO e.a.). Gezamenlijk wordt verbredend onderzoek, opschaling, valorisatie en ketentransitie ingezet en opengesteld voor derden. Hierdoor zullen vele nieuwe initiatieven ontstaan met economisch perspectief. Belangrijke toepassingsgebieden zijn textiel, bouw en verpakkingen.

Op dit moment wordt getoetst of de ingediende voorstellen voldoen aan de gestelde criteria van het groeifonds. Daarna beoordeelt een onafhankelijke commissie de voorstellen op de bijdrage aan duurzaam verdienvermogen, de strategische onderbouwing en de kwaliteit van het plan en het voorgestelde besturingsmodel. Na een positieve beslissing van het kabinet en de goedkeuring van het parlement, kunnen de plannen uitgevoerd worden vanaf 2024. Biobased Circular heeft daarbij een tijdspad van 8,5 jaar voor ogen.