Home > Nieuws > Nieuwsbericht
14-02-2023 Update kunststof recycling verordening 2022/1616
Update kunststof recycling verordening 2022/1616

De nieuwe kunststof recycling verordening 2022/1616 is nu ruim vier maanden van kracht. Tijd voor een korte update.

De wet maakt een onderscheid tussen geschikte recyclage technologieën onder annex 1 en nieuwe recyclage technologieën. Dit zijn alle recyclage technologieën die niet zijn opgenomen in annex 1. De wet voorziet in een begindata voor decontaminatie-installaties die al voor 10 oktober 2022 in gebruik waren om gerecycleerde kunststof te produceren. Voor installaties op basis van geschikte technologie stond die begindata op 10 december 2022. Dit betekent dat die installaties voor de productie van gerecycleerde kunststof volgens een geschikte technologie al volledig overeenkomstig de wettelijke bepalingen dient te gebeuren.

DoC's volgens annex III
Zowel de recyclers als de converters van dit materiaal moeten dus de DoC's al volledig volgens de templates van annex III opstellen. Een uitzondering is gemaakt voor producten van eindproducten, of 'materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof'. Daarnaast moet aan de labelvoorschiften van artikel 5 worden voldaan.
Meer informatie over de inzet van de DoC (Verklaring van Overeenstemming), inclusief een document dat u eventueel met uw klanten kunt delen vindt u hier.

Begindata 10 juli
De begindata voor recyclage installaties die in gebruik zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe technologie is voorzien op 10 juli 2023. Ontwikkelaars van die technologie hebben nog tot 10 april 2023 de tijd om hiervoor bij de bevoegde instanties een dossier aan te leveren. Als er voor die deadline geen dossier is binnengebracht, mag er na 10 juli 2023 geen gerecylceerde kunststof gebruikt worden dat afkomstig is van deze installaties. Deze deadline is ook van toepassing op installaties waarbij gerecycleerde kunststof achter een barrière wordt toegepast.

Authorisatiebeslissingen volgen snel
Recyclage bedrijven hebben zich sinds de publicatie van de verordening kunnen registeren voor de diverse registers, zoals RON, RIN, RFN, RSN. De Europese Commissie publiceert naar verwachting op korte termijn de authorisatiebeslissingen (RAN) voor de recyclage processsen die al beschikken over een positieve FSA-opinie. Op dit moment is het nog steeds wachten op de publicatie van deze registers en authorisatiebeslissingen.

Aanpassingen in 17e amendement
Verder voorziet de Europese Commissie een nieuw amendement op 10/2011 met aanpassing van een aantal artikelen voor de publicatie van de recyclage verordening (17e amendement). Deze aanpassingen hebben betrekking op:

  • Zuiverheidscriteria voor stoffen onder arttikel 8 (duidelijkheid verschaffen voor 'geschikte zuiverheid').
  • Specifieke migratie-eisen voor kunststoflagen in multilayer multimaterials (artikel 14 punt 4).
  • Verwerken van off-custs en scap (productieafval).

Daarnaast wil de Commissie in het 17e amendement ook een aantal aanvullende zaken regelen:

  • Gebruik van biocides in kunststof voedselcontactmaterialen.
  • Gebruik van stoffen met een natuurlijke oorsprong.
  • Verduidelijking van de stabiliteitsregel voor repeated use FCM.
  • Labeling provisies

Binnenkort weer themadag voedselveiligheid
Op dit moment zijn we bezig met de organisatie van de jaarlijkse themadag over voedselveiligheid. Daarin zal Kris deze onderwerpen verder toelichten. Zodra er meer bekend is over de datum, locatie en het programma ontvangt u meer informatie. 
Verder zal Kris Callaert op 6 april tijdens het kennisprogramma op de Empack (rond 12.00 uur) een korte toelichting geven op de actualiteiten rondom voedselcontact.