Home > Nieuws > Nieuwsbericht
15-02-2023 Update Afvalfonds Verpakkingen over SUP en UPV
Update Afvalfonds Verpakkingen over SUP en UPV

Er bestaan veel vragen rondom de verschuiving van de definitie producent/importeur onder de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), zowel voor Verpakkingen als SUP. Op 31 januari 2023 heeft het Afvalfonds een webinar georganiseerd om die vragen te beantwoorden. 

Het webinar is, samen met alle webinars van het Afvalfonds, terug te kijken via het YouTubekanaal.

Uit alle uitleg blijkt dat het Afvalfonds nog steeds vooral gefocust is op de verpakkende industrie en minder op de verpakkingsindustrie. Maar de laatste weken van 2022 is er wel een lijst met verkooppuntverpakkingen gepubliceerd. Die lijst maakt het ook voor producenten en importeurs van verpakkingen mogelijk om in te schatten of een verpakking wel of niet door de producent of importeur gerapporteerd moet worden.

Naast de mogelijk van toepassing zijnde UPV Verpakkingen, kan ook de UPV SUP van toepassing zijn. De beslisboom van de overheid maakt inzichtelijk of iets wel of geen SUP-artikel is. Sowieso blijft bij SUP gelden: geen plastic, geen SUP. Waarbij een plastic coating, ongeacht het gewichtspercentage, altijd als plastic zal gelden.

Tijdig aangifte
Het Afvalfonds hamert erop dat iedereen tijdig opgave en aangifte doet. Daarbij is er een duidelijk onderscheid tussen aangifte over 2022 en 2023! Het gros van de veranderingen treedt pas per 1 januari 2023 op, dus de meeste producenten en importeurs van kunststof verpakkingen en SUP-artikelen hoeven pas over 2023 opgave te doen. Er zijn wel twee duidelijke uitzonderingen. Voor de verpakkingen die bedrijven zelf gebruiken, verandert er in wezen niets. En voor de drinkbekers en vormvaste voedselverpakkingen moet al over 2022 gerapporteerd worden.

Stel uw vragen aan het Afvalfonds
Vanaf begin dit jaar kan er voor de leden van NRK Verpakkingen administratief dus veel veranderen. Het Afvalfonds roept bedrijven expliciet op om zich met concrete vragen bij hen te melden, info@afvalfondsverpakkingen.nl.