Home > Nieuws > Nieuwsbericht
16-02-2023 Nationaal Programma Circulaire Economie: wat betekent dit voor de verpakkingsindustrie?
Nationaal Programma Circulaire Economie: wat betekent dit voor de verpakkingsindustrie?

Op 3 februari jl. heeft staatssecretaris Heijnen het Nationaal Plan Circulaire Economie (NPCE) naar de Tweede Kamer gestuurd. Welke speerpunten staan hierin voor de verpakkingsindustrie?

Hoofdstuk 3.2.1. is geheel gewijd aan plastic verpakkingen. De belangrijkste reden hiervoor: plastic verpakkingen vormen circa. 40% van alle toegepaste kunststoffen.

Speerpunt 1: reductie
Het verkondigde beleid is gezien de doorlopende belangstelling voor kunststof verpakkingen niet nieuw: speerpunt 1 is reductie. Met als belangrijke toevoeging 'waar het kan'. Want er wordt erkend dat plastic verpakkingen vaak een lagere ecologische voetafdruk hebben dan alternatieve materialen. Maar reductie betekent wel: in 2030 moet 55% (gewicht) van alle kunststof verpakkingen hergebruikt of gerecycled worden.

Speerpunt 2: duurzaam toepassen
Speerpunt 2 is duurzaam toepassen waar dat moet. Ambitieuze normen , onder andere in de aanstaande Verpakkingsverordening, moeten zorgen voor het aanjagen van de vraag naar inzet van recyclaat of inzet van biobased plastics. En in het verlengde daarvan zal er ook aandacht komen voor het aanjagen van het aanbod. En de spanning op de inzet van recyclaat bij voedselcontact lijkt wat minder omdat gesproken wordt over inzet van 40% recyclaat verdeeld over zowel food- als nonfood verpakkingen.

NRK Verpakkingen is hier vanzelfsprekend doorlopend over in overleg met zowel politiek, onlangs nog een onderhoud gehad met Erik Haverkort, VVD, als het ministerie van IenW. Net zoals met onze collega’s van EuPC in Brussel, omdat de Nederlandse wetgeving voor verpakkingen natuurlijk sterk door EU-beleid beïnvloed wordt.

Lees een volledige analyse over het NPCE en de inzet op kunststoffen op de website van de NRK