Home > Nieuws > Nieuwsbericht
16-03-2023 Lancering van De Plastic Wijzer door Afvalfonds Verpakkingen
Lancering van De Plastic Wijzer door Afvalfonds Verpakkingen

Afvalfonds Verpakkingen heeft afgelopen week De Plastic Wijzer, de toekomstvisie van het Afvalfonds Verpakkingen op circulair plastic gepresenteerd. Centrale boodschap? Plastic is overal. We kunnen niet zonder en het is nodig voor een duurzame toekomst, bijvoorbeeld om voedselverspilling tegen te gaan. Tegelijk is het schadelijk voor het milieu en onze gezondheid. Nu is het moment om samen een grondstoffentransitie te starten voor een echt circulaire economie. Dat lukt niet (alleen) via het optimaliseren of innoveren van ons huidige systeem. Wel door anders denken en handelen bij de productie en het gebruik van plastic verpakkingen.

Deze boodschap stond centraal bij de lancering van De Plastic Wijzer, de toekomstvisie van het Afvalfonds Verpakkingen op circulair plastic. Voor het Afvalfonds is het uitgangspunt helder: 100% fossielvrij, 0% zwerfafval en microplastics van verpakkingen en 0% schade aan mens en milieu in 2050.

Hierover ging Antoin Peeters in gesprek met hoofdrolspelers uit politiek en bedrijfsleven. Bij de eerste gespreksronde stond de vraag centraal hoe we met elkaar op een andere manier met plastic om kunnen gaan. Het gebruik van plastic stijgt nog steeds en er is relatief weinig gerecycled plasticafval van goede kwaliteit beschikbaar om opnieuw toe te passen in producten. Coca-Cola, Albert Heijn en Unilever benadrukten dat het voor reductie belangrijk is dat er goede alternatieven komen om de voedselveiligheid en houdbaarheid te kunnen waarborgen. Louise Vet stelde dat de overheid meer eisen moet stellen om zo echte veranderingen af te dwingen. Dit werd door staatssecretaris Vivianne Heijnen beaamd. Daarbij kondigde zij aan dat  vanuit de overheid meer ingezet gaat worden op normeren en beprijzen, bijvoorbeeld door het afdwingen van het inzetten van een verplicht percentage recyclaat.

Vervolgens ging het gesprek met partijen uit de plasticketen over de veranderingen die dit vraagt in de keten. Ook de rol van de consument is hierbij belangrijk. Zij kunnen worden geholpen door de vindbaarheid van duurzame alternatieven in winkels te verhogen of door het duurzame alternatief goedkoper te maken. Want dat is nu vaak andersom. Ook kwam de noodzaak om de kwaliteit van inzameling van plastic te verbeteren aan bod. Hierdoor hebben producenten straks voldoende hoogwaardige grondstoffen om voor verpakkingen te gebruiken. Dit vraagt om meer uniformiteit in inzameling. Ook daarbij speelt de communicatie richting de consument een belangrijke rol. Dit werd onderstreept met het goede voorbeeld dat gemeente Arnhem op dit onderwerp geeft.

Alle aanwezigen spraken de wens uit om te komen tot een duurzamere plasticketen en minder gebruik van plastic. Dat vraagt om lef van iedereen. Nu is het moment om samen een grondstoffentransitie te starten voor een echt circulaire economie. Dat lukt niet via het optimaliseren of innoveren van ons huidige systeem. Wel door anders denken en handelen bij de productie en het gebruik van plastic verpakkingen. Waar nodig moeten we onze huidige werkwijze, belangen en verdienmodellen durven loslaten.

Lees hier de speciale editie van Circulair Verpakken over De Plastic Wijzer.