Home > Nieuws > Nieuwsbericht
17-04-2023 Meer informatie over richtlijnen wegwerpplastic op nieuwe website IenW
Meer informatie over richtlijnen wegwerpplastic op nieuwe website IenW

Vanaf donderdag 13 april 2023 staat de website minderwegwerpplastic.nl van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat online. Op deze website staat alle belangrijke informatie over de aankomende regelgeving voor het verminderen van bekers en -bakjes voor eenmalig gebruik. De regels zijn vorig jaar vastgesteld in de regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik. De website bevat onder andere een regelhulp om ondernemers op weg te helpen om de regelgeving toe te passen in de praktijk. Ook is er een communicatietoolbox die ondernemers kunnen gebruiken om hun klanten te infomeren over de nieuwe richtlijnen.

Welke nieuwe regels zijn voor u van toepassing?
Per 1 juli 2023 zijn de eerste maatregelen voor het gebruik van bekers en bakjes voor eenmalig gebruik die plastic bevatten van toepassing. Wat geldt nu precies voor uw onderneming? Een essentiële vraag voor ondernemers om met de nieuwe regels aan de slag te kunnen. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een regelhulp gemaakt waarmee per doelgroep snel verwezen wordt naar relevante informatie. Dat helpt om met de regelgeving aan de slag te kunnen. Naar de regelhulp.

Communicatiemiddelen beschikbaar 
Van brancheorganisaties tot leveranciers van verpakkingsmateriaal; de afgelopen maanden sprak het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verschillende partijen over de nieuwe regelgeving. Naast waardevolle inzichten, resulteerde het in de communicatietoolbox, waarvan de eerste versie nu te vinden is op www.minderwegwerpplastic.nl/toolbox. Deze communicatiemiddelen helpen u, als ondernemer, bijvoorbeeld uw klanten te attenderen op de nieuwe regelgeving. De toolbox bevat een factsheet, een nieuwsbericht en berichten voor sociale media. De toolbox zal de komende periode steeds aangevuld worden met ondersteunende communicatiemiddelen. Heeft u tips? Deze kunt u insturen via SUP@minienw.nl.

Samenhang met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) zwerfafval
Met de Single-use plastics (SUP) richtlijn is in Europa afgesproken om de impact van wegwerpproducten die plastic bevatten (wegwerpplastics) op het milieu te verminderen. Een overzicht van maatregelen die hiervoor zijn afgesproken vindt u hier. Niet alleen de ondernemer wordt gevraagd bij te dragen aan het verminderen van de hoeveelheid plastic zwerfafval, ook de producent krijgt te maken met verplichtingen.

Met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) zwerfafval betalen de producenten van verpakkingen en plastic tasjes, producenten van tabaksproducten met filters, producenten van ballonnen en producenten van vochtige doekjes per 1 januari 2023 mee aan de kosten voor het opruimen van zwerfafval.

Lees meer over de UPV op de website van Rijkswaterstaat en specifiek over de verpakkingenadministratie op de website van het Afvalfonds Verpakkingen voor producenten van verpakkingen. De UPV zwerfafval geldt ook voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Producenten betalen hiervoor een extra afdracht aan het Afvalfonds Verpakkingen en dat kan in de factuur aan de afnemers worden doorberekend.