Home > Nieuws > Nieuwsbericht
16-06-2023 Koninklijke Hordijk introduceert duurzame Wavefoamer voor EPS-productie
Koninklijke Hordijk introduceert duurzame Wavefoamer voor EPS-productie

Schoner, slimmer en zuiniger. De Wavefoamer is een revolutionaire innovatie in de productie van circulair EPS (piepschuim). Als eerste in Nederland introduceert Koninklijke Hordijk deze machine, die EPS-producten maakt met elektriciteit i.p.v. stoom. Een nieuwe techniek die de CO2-uitstoot extreem verlaagt. Met deze innovatie verwerkt Hordijk EPS-materiaal nog duurzamer.

Vanaf juli draait de Wavefoamer in de productielocatie van EPS Verpakkingen en Isolatieproducten in Delft. De machine biedt veel duurzame voordelen. Het voornaamste is dat er vrijwel géén stoom meer wordt gebruikt bij de productie van EPS. Er ontstaat dus ook geen vervuild condensaat (afgekoeld stoom) dat gefilterd moet worden. De Wavefoamer werkt vrijwel volledig op elektriciteit, er is nauwelijks gas nodig. Dit zorgt voor een veel lagere CO2-uitstoot. Eén machine bespaart 427 ton CO2 per jaar. Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot van zo’n 57 gezinnen.

Gerecycled EPS als grondstof
Een ander voordeel is dat de Wavefoamer gerecycled materiaal goed verwerkt. De machine kan heel goed mechanisch gerecycled EPS aan, zonder dat het eindproduct aan kwaliteit verliest. Er zijn goede testen met ten minste 50% recyclaat. Er kan dus meer hergebruikt worden en er is minder nieuw materiaal nodig. Dat is goed nieuws: het is nóg gunstiger voor de totale CO2-uitstoot. Dit draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de overheid: in 2030 moet 50% van alle grondstoffen afkomstig zijn van gerecycled materiaal. Een doelstelling die naadloos aansluit bij de visie van Hordijk op kunststof als een 100% circulair product.

Nieuwe, betere manieren van werken
Tot slot stelt de komst van de Wavefoamer Hordijk in staat om producteigenschappen verder te verbeteren. CEO Rik Hennink reageert: “Door onze producten bijvoorbeeld dunner te maken, besparen we materiaal, terwijl we dezelfde kwaliteit behouden. De introductie van de Wavefoamer is voor ons een uitgelezen kans om het ontwikkelproces van onze producten opnieuw onder de loep te nemen. Uiteraard in nauw overleg met onze klanten. We ontdekken samen met hen en met de productontwikkelaar wat er nog beter kan. Zo vinden we nieuwe, betere manieren van werken.”

Revolutie in de EPS-productie
De Wavefoamer biedt de EPS-productie door Hordijk een gunstig perspectief voor de toekomst, aldus Hennink. “Hierbij stellen we ambitieuze doelen. Dit heeft alles te maken met onze waarden: verbinden en duurzaamheid. Met de aanschaf van de Wavefoamer wil Hordijk een voorbeeld zijn in de keten. Gebruikt piepschuim verandert van afval in een kostbare grondstof. Laat dit een stimulans zijn voor afvalverwerkers om EPS grootschalig in te zamelen. Zodat we samen de cirkel kunnen sluiten. De aanschaf van de Wavefoamer is een belangrijke stap in het circulair maken van EPS.”