Home > Nieuws > Nieuwsbericht
27-06-2023 Seminar PPWR: wat komt er op de kunststof verpakkingsketen af?
Seminar PPWR: wat komt er op de kunststof verpakkingsketen af?

Wat betekent de PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) voor de kunststof verpakkingsketen? Die vraag stond centraal tijdens het seminar dat NRK Verpakkingen op 20 juni organiseerde. Met twee deskundige sprekers, vijftig enthousiaste aanwezigen en een interactief panelgesprek kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst. 

Silvia Freni Sterrantino, senior jurist en beleidsmedewerker bij European Plastics Converters (EuPC), heeft deze middag een helder overzicht gegeven waar we met elkaar staan in het proces en hoe we daar gekomen zijn. Op dit moment worden de ruim 1.000 (!) amendementen uit het Europees Parlement geanalyseerd. Als het lukt om het proces vóór de verkiezingen van het Europees Parlement in 2024 af te ronden, dan wordt de Verpakkingsverordening mogelijk begin 2025 gepubliceerd. Die zal dan een jaar later, dus begin 2026, in werking treden.


Silvia Freni Sterrantino

Veel is zeker, veel ook (nog) niet
De trends naar meer hergebruik van verpakkingen en het stimuleren van de inzet van recyclaat en/of biobased grondstoffen blijven ongetwijfeld in stand. Maar de daadwerkelijke percentages zullen onder andere afhangen van de verwerking van de amendementen van het Europees Parlement en van eventuele inbreng vanuit de Europese Raad. Ook ligt er in het huidige voorstel veel ruimte bij de Europese Commissie om na publicatie van de Verpakkingsverordening verschillende details via zogenaamde 'delegated acts' uit te werken. Conclusie: veel is zeker, en veel ook (nog) niet …

Nederland kijkt naar Europa
Het is goed te weten dat EuPC, als Europese koepel voor kunststof verwerkers, goed vertegenwoordigd is in het Europese traject. Het zorgt ervoor dat onze sector blijft aangehaakt bij alle ontwikkelingen. En dat is vooral van belang omdat de Nederlandse overheid voor haar beleid nadrukkelijk kijkt naar waar de Europese Commissie mee komt. Dat sluit dan weer goed aan bij de inzet van NRK Verpakkingen, die pleit voor een gelijk Europees speelveld.

PPWR: veel bestaande eisen
Ulphard Thoden van Velzen, Senior onderzoeker bij Wageningen UR, presenteerde vervolgens met verve het Nederlandse perspectief. Hij plaatste de huidige ontwikkelingen in de historische context. Met voor velen een verrassende uitkomst: veel plannen uit de aanstaande Verpakkingsverordening zijn eigenlijk al sinds de Verpakkingsrichtlijn (1994) van kracht. Denk bijvoorbeeld aan de essentiële eisen. Die schrijven nu ook al voor dat er niet meer materiaal in een verpakking gebruikt mag worden dan dat er nodig is voor de functionele eisen. Ook het verpakkingsdossier, waarmee het verpakkend bedrijfsleven onder andere per verpakt product kan aantonen dat het aan de essentiële eisen voldoet, is een eis die al vele jaren bestaat. 


Ulphard Thoden van Velzen

Verordening in plaats van richtlijn
Thoden van Velzen is van mening dat het voor een tijdige en grondige verduurzaming van verpakkingen in de EU nodig is dat de komende PPWR inderdaad als verordening  wordt ingevoerd en niet als richtlijn. Dus: op hetzelfde moment, met dezelfde inhoud en geldig in alle EU lidstaten. Een richtijn vereist namelijk per lidstaat een aparte implementatie. Ook is hij voorstander van ambitieuze eisen. Daarbij is het volgens hem wel een absolute voorwaarde dat de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) haar huidige zéér conservatieve beleid iets laat vieren. Anders zal het onmogelijk zijn om in redelijkheid recyclaat voor voedselcontactmaterialen in te zetten.

Hoe werkt het in de praktijk?
Uiteindelijk draait het om de praktijk van iedere ondernemer. Daarom is het seminar afgesloten met een panelgesprek waarin drie panelleden de Verpakkingsverordening hebben belicht vanuit hun specifieke sector. Remy Notten van Dijkstra Plastics vertelde over vormvaste verpakkingen, Rob Verhagen van OPACKGROUP ging in op de flexibele verpakkingen en 
Erwin van Limpt van Haval/Circulware nam de deelnemers mee naar de consequenties voor herbruikbare verpakkingen en gebruiksvoorwerpen. Na een korte introductie van hun bedrijf en de producten die zij maken, hebben ze hun kijk gegeven op de uitdagingen en kansen die de Verpakkingsverordening gaat brengen. En dat resulteerde dan weer in vragen uit de zaal en geanimeerde gesprekken na afloop van het seminar.  


Roger Loop (discussieleider), Rob Verhagen, Remy Notten en Erwin van Limpt

Seminar over inzet van recyclaat later dit jaar
NRK Verpakkingen organiseert al vele jaren twee keer per jaar een bijeenkomst over voedselveiligheid. Dit seminar over de PPWR is eenzelfde soort bijeenkomst om belangrijke maar ook complexe kennis te delen met de leden. Gezien de vele enthousiaste reacties voorziet het zeker in een behoefte. Later dit jaar organiseer NRK Verpakkingen daarom een vergelijkbaar seminar waarin de 'inzet van recyclaat' centraal staat. Houd de nieuwsbrieven en informatie op de website in de gaten over de exacte datum en het programma.