Home > Nieuws > Nieuwsbericht
29-06-2023 Inzet recyclaat bij voedselcontactmaterialen: bevraag je leverancier
Inzet recyclaat bij voedselcontactmaterialen: bevraag je leverancier

Tussen de circulaire doelstelling om meer recyclaat te verwerken enerzijds, en de voedselveiligheid anderzijds, zit een behoorlijk spanningsveld. Hoewel de nieuwe Europese verordening 2022/1616 van toepassing is, blijkt er in de praktijk naast de inzet van rPET nog niet veel mogelijk. Toch verschijnen er veel producten en verpakkingen voor voedselcontact op de markt die claimen dat de inzet van recyclaat voldoet aan de wettelijke regels.

Als onderdeel van de due diligence bij de diverse ketenpartijen ligt de verantwoordelijkheid bij de aankopende partij. Stel daarom nu al, maar zeker na 10 juli 2023, aan de leverancier van een dergelijk product of materiaal de volgende vragen, en vraag daarbij om een schriftelijke bevestiging:

  1. Heeft de recycler een RON, RIN, RFN (*) aangevraagd? Zo ja, vraag dan ook het nummer op.
  2. Is er voor de recyclagetechnologie een dossier ingediend voor een Novel Technology? Dan is er een NTN (novel technology number) beschikbaar.
  3. Voldoen de geleverde producten aan artikel 4 van verordening 2022/1616? N.b.: het probleem is dat de (huidige) DoC-verplichting (artikel 5) niet van toepassing is op eindproducten. Mogelijk dat je daar dus geen informatie over ontvangt.
  4. De specificatie van het RECYC-nummer als er wel een EFSA-opinion is onder de vorige verordening 282/2008.

Met de antwoorden op bovenstaande vragen krijgt de producent garanties van de leverancier, waardoor er voldaan is aan due diligence. Als achteraf blijkt dat het toch verkeerd is, dan ligt de fout duidelijk bij de leverancier. 

Nadere toelichting
De wetgeving voor gerecycleerde kunststof dat in contact komt met voedsel is sinds 10 oktober 2022 veranderd. Voor die datum was EU-verordening 282/2008 van toepassing, vanaf 10 oktober 2022 is dit EU-verordening 2022/1616. Hierin is een overgangsperiode vastgesteld (artikel 31.3 en 31.5) voor producten op basis van gerecycleerde kunststof die al voor 10 oktober 2022 op de markt zijn gebracht. Dat is nuttig, maar vormt tegelijkertijd ook de basis voor enige verwarring.

De Europese Commissie hanteert het volgende uitgangspunt. Wanneer je in het verleden producten op de markt bracht op basis van een andere technologie dan de geschikte technologie (zoals in de nieuwe wetgeving opgenomen), dan kon je toen onderbouwen dat de producten veilig waren en voldeden aan artikel 3 van EU verordening 1935/2004.
Dit werd niet gecontroleerd, maar gebeurde op basis van self-assessment. Hierdoor ontbreekt het nu voor veel van die processen en producten aan een onderbouwing die te gebruiken is voor het dossier onder 2022/1616, artikel 10 punt 2.
 
Tijdig dossier aanleveren
Op basis van het bovenstaande is de conclusie dat er vanaf 10 juli 2022 enkel producten op de markt gebracht mogen worden op basis van gerecycleerde kunststof dat valt onder de scope van 2022/1616, geproduceerd met een 'geschikte recyclage technologie' of een 'nieuwe recyclage technologie'. De ontwikkelaar van een recyclage technologie die al gebruikt werd om voor 10 oktober 2022 kunststofproducten op de markt te brengen op basis van dit recyclaat, kan conform punt 5 gebruikmaken van de overgangsperiode om zijn producten ook na 10 juli 2023 op de markt te brengen. Hij moet hiervoor tijdig een dossier aanleveren dat dient ter onderbouwing van de veiligheid van zijn technologie.  
 
Zonder aanvraag voor een nieuwe technologie stopt het na 10 juli 2023. En zelfs na het tijdig indienen van een aanvraag voor de ontwikkeling van een nieuwe technologie, is er geen garantie.