Home > Nieuws > Nieuwsbericht
05-07-2023 Nieuw secretariaat voor Stichting Materiaalorganisaties (StiMo)
Nieuw secretariaat voor Stichting Materiaalorganisaties (StiMo)

Per 1 juli 2023 heeft de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) haar secretariaat ondergebracht bij Lejeune Association Management in Den Haag. StiMo is sinds 2014 betrokken bij het bevorderen en zichtbaar maken van circulariteit van verpakkingsmaterialen. Binnen StiMo zijn vijf toonaangevende materiaalorganisaties vertegenwoordigd: Stichting Duurzaam Verpakkingsglas; NRK Verpakkingen (kunststofverpakkingen), Stichting Papier Recycling Nederland (PRN); Stichting Kringloop Hout; en Metalen Verpakkingen Nederland.

Gezamenlijk vormen de aangesloten materiaalorganisaties een fundamentele schakel in de evolutie naar de circulaire economie en fungeren zij als aanspreekpunt voor het Afvalfonds Verpakkingen en in de discussie over de invulling van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) in Nederland.

Voorzitter Rob Verhagen (OPACKGROUP), tevens voorzitter van NRK Verpakkingen, stelt:
“Het speelveld rondom de transitie naar circulariteit en UPV is voortdurend in beweging en is de afgelopen jaren door de Green Deal in een stroomversnelling terecht gekomen. Ieder van de vijf bij ons aangesloten sectoren heeft haar eigen sterktes, zwaktes en uitdagingen, maar door het bundelen van kennis en ervaring vanuit de verschillende materiaalstromen staan we samen sterker in de discussie op gezamenlijke, sector overstijgende thema’s. Vanwege recente veranderingen in de overkoepelende overlegstructuur hebben we ons beleid herijkt. In Lejeune hebben we een partner gevonden met een lange track record op het gebied van verpakkingen, circulariteit en recycling. Tegelijkertijd zijn wij dank verschuldigd aan onze vorige secretariaatspartner Wissenraet Van Spaendonck voor hun ondersteuning en expertise gedurende de afgelopen 9 jaar.”

Binnen het nieuwe secretariaat zal Luc Lejeune als secretaris het aanspreekpunt zijn voor StiMo. De ondersteuning is in handen van Brenda van der Burg.