Home > Nieuws > Nieuwsbericht
11-10-2023 Nieuwe tarieven Afvalfonds Verpakkingen voor 2024
Nieuwe tarieven Afvalfonds Verpakkingen voor 2024

Het Afvalfonds Verpakkingen, de organisatie die de producentenverantwoordelijkheid Verpakkingen en Zwerfafval voor op de Nederlandse markt gebrachte verpakkingen uitvoert, heeft voor 2024 haar tarieven aangepast.

Om bij te dragen aan de wettelijke verplichtingen voor het inzamelen en recyclen van verpakkingen, moet er i.b. voor elke op de Nederlandse markt gebrachte verpakkingen een afvalbeheerbijdrage worden betaald. Hiervan wijzigen de tarieven voor 2024.

En die wijziging gaat verder dan alleen andere bedragen: ook de systematiek voor kunststof verpakkingen wordt gewijzigd.

Het Afvalfonds noemt dit Tariefdifferentiatie Plastic 2.0.

Op de website van het Afvalfonds staat hierover een informatief filmpje. Het komt erop neer dat er een korting op de afvalbeheerbijdrage wordt verleend al naargelang de kunststof verpakking beter recycleerbaar is: bijv. door gebruik van monomaterialen, bepaalde kleuren, kleinere etiketten e.d.

De tarieven zelf zijn hier te vinden

Meer informatie over Tariefdifferentiatie Plastics 2.0 kunt u hier vinden