Home > Nieuws > Nieuwsbericht
15-11-2023 Succesvol seminar Verplichte inzet recyclaat of biobased materialen
Succesvol seminar Verplichte inzet recyclaat of biobased materialen

Vijf boeiende sprekers, honderd deelnemers uit de hele kunststof waardeketen in de zaal en een thema dat de sector volop bezighoudt. NRK Verpakkingen kijkt terug op een zeer succesvol seminar dat op 31 oktober georganiseerd is over de verplichte inzet van recyclaat en/of biobased materialen. 

De ontwikkelingen buitelen momenteel over elkaar heen. Zowel in Nederland als in de EU worden er in het kader van de circulaire economie (Nationaal Plan Circulaire Economie en Circular Economy Action Plan) voor alle toepassingen van kunststof, doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de inzet van recyclaat en/of biobased grondstoffen. Op 15 september heeft het demissionair kabinet de Nationale Circulaire Plastic Norm (NCPN) gelanceerd. Die kent zijn gelijke nog niet in andere Europese lidstaten. De Nederlandse overheid beoogt hiermee de toon te zetten voor een vergelijkbare norm in de EU. Er wordt nu hard aan deze norm gewerkt, en het verantwoordelijk ministerie streeft er naar om in februari 2024 met een wetsvoorstel te komen.
Het idee is dat er vanaf 2027 een verplicht percentage recyclaat en/of biobased materiaal moet worden ingezet in elke kunststof toepassing, oplopend naar 30% in 2030.

De vijf sprekers tijdens het seminar hebben geprobeerd alvast wat duidelijkheid te scheppen. Welke kansen bieden bijvoorbeeld biobased plastics in een duurzame circulaire economie? Karin Molenveld (Programma manager renewable plastics, Wageningen Food en Biobased Research) focuste in haar presentatie op de positieve aspecten en nieuwe kansen van duurzame biobased plastics voor op de hele kunststofindustrie. Zo kan meer biobased heel goed samen gaan met meer recycling. Welke mogelijkheden zijn er en welke keuzes kunnen we maken?

Vervolgens was de microfoon voor Eric Vervaart (Head of Sustainable Partnerships) en Djoeke Altena (Public Affairs Manager) van Neste. Zij vertelden over de ontwikkelingen ten aanzien van recycled en biobased content voor plastics en de kansen en mogelijkheden voor de verpakkingsindustrie. In hun presentatie lieten ze duidelijk zien in welke belangrijke transitie de kunststof waardeketen zich momenteel bevindt. Ze vulden dit aan met een indrukwekkend overzicht van alle nationale en internationale wetgeving die over de hele wereld in ontwikkeling is om deze transitie te schragen


Na de lunch lag de focus meer op de inzet van recyclaat. Thomas Hobé (secretaris NRK Recycling) ging nader in op het perspectief van de Nederlandse recycler en de kansen en uitdagingen waar zij voor staan. Want om aan de verplichte wetgeving te kunnen voldoen, moet de recyclingcapaciteit worden opgekrikt. Wanneer energieprijzen stijgen, de virgin prijs daalt en de vraag naar recyclaat wordt afgezwakt, wordt de speelruimte van de recycler enorm beperkt. Welke opties zijn er?


De interactieve presentatie van Ingeborg Gort (Senior adviseur duurzame innovatie, Partners for Innovation) gaf vervolgens meer duidelijkheid over de gevolgen van de Nationale Norm Circulaire Plastics (NCPN). Zij nam de aanwezigen mee door de huidige voorstellen die beogen om de inzet van recyclaat en/of biobased te stimuleren. Ook leggen die een koppeling tussen de circulaire economie en het terugdringen van CO2-uitstoot.


Het seminar werd afgesloten door Erik de Ruijter (projectmanager namens de NRK) die de industrie opriep tot actie: aan de slag met vraaggestuurde standaarden. Hij liet zien hoe de keuze voor de inzet van recyclaat en/of biobased past in een veel bredere benadering van duurzaamheid. 

De uitgebreide presentaties zijn na afloop gedeeld met alle aanwezigen maar worden niet openbaar op internet gezet.