Home > Nieuws > Nieuwsbericht
03-03-2024 Euric wil stop op massale import van kunststof
Euric wil stop op massale import van kunststof

Euric (The European Recycling Industries' Confederation) wil een verbod op import van zowel virgin kunststof als recyclaat van buiten Europa. Zij wil zo de Europese industrie beschermen, naast alle bijkomende risico’s die er zijn voor milieu, gezondheid en veiligheid. Aansluitend is wel één Europees beleid noodzakelijk voor een level playing field, anders worden bedrijven in markten met afwijkende, zwaardere regelgeving, alsnog om zeep geholpen.

De vertegenwoordiger van de Europese recyclingindustrie Euric roept de EU op om de interne plastic recyclingindustrie te beschermen door een onmiddellijke stop op de massale import van kunststof. Euric reageert met deze oproep op de lopende onderhandelingen over de EU-Verordening verpakkingen en verpakkingsafval (PPWR).

Circulariteitsdoelstellingen
De import van goedkope kunststoffen, zowel nieuwe als gerecyclede, draag volgens Euric niet bij aan de circulariteitsdoelstellingen van de EU. Ze worden niet geproduceerd uit plasticafval uit de EU. De (vaak Aziatische) landen waar ze vandaan komen, hebben geen circulariteitsdoelstellingen geïmplementeerd, zoals die van de EU. Als gevolg hiervan zien Europese kunststofrecyclingbedrijven zich gedwongen om beneden hun productiecapaciteit te opereren, zonder dat er in 2024 tekenen zijn van herstel van de prijzen van recyclaat.

Verpakkingsafval uit Europa
Doelstellingen voor de gerecyclede content van plastic verpakkingen hebben de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van de vraag naar gerecyclede kunststoffen, stelt de organisatie. Ook hebben deze geleid tot een sterke stijging van investeringen in Europese recyclingcapaciteit. Euric staat er echter op dat de recycled content doelstellingen moeten worden gehaald met behulp van plastic verpakkingsafval dat in Europa is ingezameld.

Exportverbod
Dit sluit aan bij de doelstellingen van het nieuwe actieplan voor de circulaire economie, dat ervoor zorgt dat de EU voor haar eigen plasticafval zorgt. De organisatie wijst erop dat de EU op basis van die gedachte de export van kunststofafval naar niet-Oeso-landen heeft verboden op grond van de Europese Verordening overbrenging afvalstoffen (Evoa). Als gevolg hiervan moet kunststofafval worden gerecycled en binnen de EU op de markt worden gebracht. Als Europese recyclingbedrijven van plastic verpakkingsafval onbeschermd blijven tegen een sterke importtoename van plastic uit landen die vaak veel lagere energiekosten hebben en minder strenge regels hanteren, schaadt dit niet alleen het milieu, maar brengt het ook een klap toe aan de investeringen in de Europese groene technologie-industrie, besluit Euric.

Traceersysteem
Mocht de voorwaarde uit de PPWR worden geschrapt dat de gerecyclede content doelstellingen worden gehaald met binnen Europa ingezameld plastic verpakkingsafval, dan is het volgens Euric essentieel dat van geïmporteerde kunststoffen met zekerheid kan worden vastgesteld dat deze gerecyclede content bevatten en voldoen aan minimale voorwaarden rond milieu, gezondheid en veiligheid. Een degelijk traceersysteem zou dat moeten garanderen.

Bron: afvalonline

Bronnen: Afvalonline