Home > Nieuws > Nieuwsbericht
03-03-2024 5 miljoen subsidie voor chemische recycling Chemelot
5 miljoen subsidie voor chemische recycling Chemelot

SABIC wil richting 2030 jaarlijks 1.000 kiloton circulair plastic produceren, gebruikmakend van haar TruCircle oplossingen. Daarnaast gaat het Britse Itero op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen een innovatieve demonstratiefabriek bouwen voor het recyclen van gemengd en vervuild plasticafval. De fabriek moet in 2024 draaien en vergt een totale investering van € 25 miljoen. De fabriek heeft een relatief kleine capaciteit die moet helpen de technologie verder te ontwikkelen.

Itero krijgt € 5 miljoen Europese subsidie voor het opschalen van de demonstratiefabriek voor chemische recycling op Chemelot.

Cofinanciering
Op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen wil Itero plasticafval door pyrolyse verwerken tot olie, was en gas. Daarvoor heeft het bedrijf een subsidie van € 5 miljoen gekregen uit het Just Transition Fund (JTF) van de Europese Unie. Dit fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan een eerlijke transitie naar een klimaatneutrale economie in de EU. Het is een extra ondersteuning voor regio's die nu bijvoorbeeld nog grotendeels afhankelijk zijn van fossiele industrie. Overigens wordt de helft van die € 5 miljoen euro bijgedragen door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, want het JTF maakt gebruik van nationale cofinanciering.

Technologie naar volgende fase
De demonstratiefabriek van Itero moet jaarlijks 27 kton aan afvalplastic gaan verwerken. Dit is vijf keer zoveel als de gemeente Maastricht nu inzamelt. "Als de demofabriek gaat brengen wat we verwachten, dan besparen we 20 kiloton aan fossiele grondstoffen per jaar", zegt Simon Hansford, CEO van Itero. "De subsidie helpt ons om onze technologie naar de volgende fase te brengen. Daarmee helpt het ons, de industrie en de regio enorm. We creëren hier ongeveer 40 fulltime banen mee. Zo helpen we de petrochemische industrie bij de transitie naar de productie van circulaire plastics, waarbij de kennis en kunde in de regio blijft. En dat zal ook weer zorgen voor meer investeringen in de regio."

Pyrolyse
Itero maakt in de demonstratiefabriek gebruik van de techniek van pyrolyse. Het bedrijf wil deze techniek voor het eerst op grotere schaal inzetten en het proces valideren. Bij succesvolle resultaten wil Itero zo snel mogelijk opschalen.
Hansford: "Door ons slimme recyclingproces kunnen we een breed scala aan plastics verwerken. Zo produceren we een circulaire chemische grondstof voor plastic. Het gerecycled plastic dat met deze grondstof gemaakt wordt, heeft dezelfde kwaliteit als nieuw plastic. Zo wordt meer gerecycled plastic voor meerdere toepassingen bruikbaar."

bron: afvalonline

Bronnen: Afvalonline.nl