Home > Nieuws > Nieuwsbericht
13-03-2024 Regeling Bedrijfsverpakkers blijft deels voor bedrijfsafval van kracht
Regeling Bedrijfsverpakkers blijft deels voor bedrijfsafval van kracht

Per 1 januari 2024 is de brancheovereenkomst van Verpact met NRK Verpakkingen beëindigd. Dit betekent dat de vaste formule uit die overeenkomst niet meer gebruikt mag worden. Er is echter een uitzondering van kracht voor bedrijfsverpakkingen. 

Dit betreft de Regeling Bedrijfsverpakkers. Die regeling is bedoeld om meer recht te doen aan de positie van de producenten of importeurs die nagenoeg alleen bedrijfsverpakkingen op de markt zetten, en waarvoor afwijkende tarieven van toepassing zijn.

Rekenmethode van toepassing
Op het moment dat de totale gewichtshoeveelheid verpakkingen voor tenminste 82% uit bedrijfsafval bestaat, dan blijft de rekenmethode Regeling Bedrijfsverpakkers van toepassing.

Bent u een omverpakker? Kijk dan zorgvuldig naar de informatie en neem voor verdere verduidelijking contact op met NRK Verpakkingen.
 
Lees ook het eerdere nieuwsbericht over de beëindiging van de brancheovereenkomst NRK Verpakkingen.