Home > Nieuws > Nieuwsbericht
19-03-2024 Lidstaten bereiken akkoord over zogenaamde 'anti-wegkijk-wet'
Lidstaten bereiken akkoord over zogenaamde 'anti-wegkijk-wet'

Nadat het er even op leek dat de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) geparkeerd was, hebben de Europese lidstaten na wat aanpassingen toch een akkoord bereikt over deze zogenaamde 'anti-wegkijk-wet.

Waarin zitten de grootste aanpassingen waardoor er nu toch een akkoord is?
Met name de drempels voor de toepassing van de regels zijn aangepast. Het aantal medewerkers is verhoogd van 500 naar 1.000. Daarnaast is de omzetdrempel verhoogd van € 300 miljoen naar € 450 miljoen. 

Het is nu afwachten of het voorstel ook door de JURI Committee van de EU goedgekeurd wordt en of het Europees Parlement met deze versie in wil stemmen.
Die stemming vindt medio april plaats. 

Klik hier voor meer informatie