Home > Nieuws > Nieuwsbericht
06-06-2024 Het jaar 2050 staat centraal tijdens geslaagd Directeurendiner
Het jaar 2050 staat centraal tijdens geslaagd Directeurendiner

Op woensdag 5 juni 2024 was het tijd voor het jaarlijkse Directeurendiner. Dit jaar waren leden van NRK Verpakkingen en NRK PVT te gast in Kasteel Engelenburg in Brummen. De gasten genoten van een goed verzorgd diner en de prikkelende intermezzo’s tussen de gangen door. Het thema dit jaar was: ‘2050’, Hoe kijken jongeren en ouderen naar de toekomst? Voorafgaand aan het diner vonden de Algemene Ledenvergaderingen van zowel NRK Verpakkingen, NRK PVT als de Federatie NRK plaats.

Algemene Ledenvergaderingen
Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen werden de leden van NRK Verpakkingen, NRK PVT en de Federatie NRK door de verschillende besturen bijgepraat over de laatste stand van zaken binnen onze sector. Zo was er onder meer aandacht voor de Nationale Circulaire Plastic Norm. De internetconsultatie van I&W rond deze nieuwe norm is net afgerond, en de leden werden bijgepraat over de reactie van de NRK hierop en de vervolgstappen de komende maanden.

Tijdens de vergadering van de Federatie NRK werd Jan Willem Wieringa verkozen tot nieuwe covoorzitter van de NRK. Eric Liebers nam afscheid als covoorzitter, maar blijft wel bestuurslid van de NRK. Carola van Lammeren nam afscheid als bestuurslid van de NRK. Wij bedanken Eric en Carola hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren!

Ook werd teruggeblikt op ontwikkelingen van het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de plannen voor dit en komend jaar. Leden konden uiteraard ook input meegeven aan de besturen van de verschillende verenigingen over waar de komende periode de focus op moet liggen.Directeurendiner
Na de ledenvergaderingen was het tijd om aan te schuiven voor het Directeurendiner. Ongeveer zestig gasten namen plaats in de mooiste zaal van het kasteel. De voorzitters van NRK PVT en NRK Verpakkingen, Jan Willem Wieringa en Rob Verhagen, trapten de avond af en praatten de leden bij over de nieuwe vorm van Rethink Plastics. Rethink organiseert door het jaar heen een aantal verschillende grensoverschrijdende activiteiten zoals webinars en seminars. Deze zijn voor alle NRK-leden toegankelijk en gaan over uiteenlopende thema’s, zoals de CSRD of recycling.

Dilemma’s voor 2050
Na het voorgerecht was het tijd voor het eerste intermezzo. Gerhard de Ruiter, Institute Director Wageningen Food & Biobased Research, legde de gasten een aantal interessante dilemma’s rond het jaar 2050 voor. Welke keuzes moet onze sector maken om in 2050 de gestelde klimaatdoelen te halen? Samenwerking binnen de gehele sector en plasticketen is daarbij essentieel, vertelde De Ruiter. Alleen op die manier kan ervoor gezorgd worden dat ook de wetgever regels maakt die uitvoerbaar zijn.


Familiebedrijven
Na het hoofdgerecht gingen verschillende generaties van de familie Kras van Kras Recycling en de familie Regeling van RPP Kunststofoplossingen met elkaar in gesprek. Hoe kijken de jongere en oudere generaties naar het jaar 2050? Wat zijn de grootste veranderingen die de oudere en jongere generatie zien? Onder meer globalisering en schaalvergroting zijn iets dat de afgelopen decennia bij Kras een steeds grotere rol is gaan spelen. Ook de overdracht was voor beide familiebedrijven spannend: aan wie ga ik het stokje overdragen en wil de nieuwe generatie ook in de kunststofsector aan de slag?

Er werd ook stilgestaan bij de grootste uitdagingen voor de nieuwe generatie. Regelgeving is voor de huidige en komende generaties de grootste uitdaging! De overheid staat soms ver van de praktijk af, dat werkt soms frustrerend. Tot slot werd gevraagd welke keuzes er gemaakt moeten worden op weg naar 2050. Deze keuzes maken is voor de jongere generatie soms spannend. Waar wil je in groeien? Maar het is ook belangrijk om als sector stil te staan bij successen en hoe mooi onze producten en innovaties zijn. Na het tweede intermezzo werd tijdens het dessert aan veel tafels nog volop nagepraat over het jaar 2050 en de weg hiernaartoe.