Home > Nieuws > Nieuwsbericht
29-06-2024 Minister start onderzoek UPV voor land- en tuinbouwfolie
Minister start onderzoek UPV voor land- en tuinbouwfolie

Demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat laat een vervolgonderzoek uitvoeren naar uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor land- en tuinbouwfolies.

In de landbouw wordt veel plastic gebruikt, maar de inzameling voor recycling kan beter. NRK Verpakkingen ondersteunt het initiatief voor een UPV waardoor ook landbouwplastic meer gaat bijdragen aan de circulaire economie en er minder plastic in de natuur achterblijft.

Prioriteit binnen plasticbeleid
Vanwege de grote mogelijkheden voor reductie, inzameling en recycling zijn land- en tuinbouwplastics als prioriteit aangemerkt in het Nationaal Programma Circulaire Economie. Het ministerie van I&W heeft de onderzoeksbureaus Rebel en Tauw laten onderzoeken welke beleidsmaatregelen de keten meer circulair kunnen maken. 
Het rapport geeft een overzicht van de plasticstromen in de land- en tuinbouwsector en identificeert land- en tuinbouwfolies, zoals loopfolie, kuilfolie en afdekfolie, als de grootste productgroep binnen deze sector.

Advies is invoering UPV
Rebel en Tauw adviseert om voor deze productgroep uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) in te voeren. Dit houdt in dat producenten verantwoordelijk worden voor de inzameling, sortering en recycling van de producten die zij op de markt brengen.