Home > Nieuws > Nieuwsbericht
29-06-2024 Onderzoek naar voedselveiligheid van gerecycled flexibele PE- en PP-materialen
Onderzoek naar voedselveiligheid van gerecycled flexibele PE- en PP-materialen

Op dit moment kan alleen gerecycled PET onder voorwaarden worden gebruikt voor voedselverpakkingen. Dit is onder meer afhankelijk van de wijze van inzamelen. Gerecyclede flexibele PE- en PP-materialen mogen niet worden gebruikt. De universiteit van Wageningen start een onderzoek of deze materialen in de toekomst wel kunnen worden ingezet voor voedselverpakkingen.

Het onderzoek is gericht op de eisen waaraan gerecyclede flexibele PE- en PP-materialen moeten voldoen als ze in aanraking komen met voedsel. Een vierjarig onderzoeksproject moet benodigde antwoorden opleveren. Veel plastic verpakkingen worden gebruikt voor voedsel, maar het is vaak niet toegestaan om ze te recyclen voor hergebruik in voedselverpakkingen. Tijdens gebruik of het recyclen raken de verpakkingen vervuild, waardoor ze niet meer aan de strenge eisen voor voedselveiligheid voldoen.

Besmet aan einde sorteerproces
Recent onderzoek aan de Universiteit Wageningen heeft aangetoond dat veel uitgesorteerde plasticverpakkingen aan het einde van het sorteerproces besmet raken met resten van producten, waardoor ze ongeschikt worden voor voedselverpakkingen. 
De universiteit start een vierjarig onderzoek om de veiligheid te onderzoeken van gerecyclede polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) films voor gebruik in voedselverpakkingen. Het doel van dit project is om te beoordelen hoe veilig en effectief gerecyclede flexibele PE- en PP-materialen zijn in contact met voedsel.