Account aanvragen

Verpakkingen

Tal van zaken kunnen bedrijven zelf tackelen, maar er zijn ook belangen die alleen gezamenlijk succesvol kunnen worden aangepakt. Wat kunt u van NRK Verpakkingen verwachten?

1. Voedselveilige verpakkingen

  • Totstandkoming van doelmatige wet- en regelgeving in Nederland en Europa
  • Lobby naar overheid inzake voedselveiligheid (VWS)
  • Belangenbehartiging naar politiek en maatschappelijke organisaties

2. Van afvalbeheer naar een circulaire economie

  • Totstandkoming van doelmatige wet- en regelgeving in Nederland en Europa
  • Lobby naar overheid inzake afvalbeheer (I&M), concurrentiekracht en gelijk speelveld (EZ)
  • Belangenbehartiging naar politiek en maatschappelijke organisaties
  • Design for recycling, materiaalhergebruik en nascheiding

3. Imago van kunststofverpakkingen

  • Imagoverbetering met nadruk op functionaliteit, economie en ecologie
  • Issue management, denk aan zwerfafval en voedselveiligheid

4. Praktische ondersteuning aan leden

  • Ondersteuning bij de implementatie van wet- en regelgeving, zoals de Raamovereenkomst Verpakkingen II en de Declaration of Compliance (DoC). In de tabel hieronder staat een overzicht van de praktische ondersteuning vanuit de Federatie NRK en NRK Verpakkingen.

 

Complementair
Daar waar NRK Verpakkingen de specifieke verpakkingsbelangen van de leden behartigt, zet de Federatie NRK zich in voor de generieke kunststof- en rubberbelangen. De Federatie NRK en NRK Verpakkingen trekken hierbij gezamenlijk op. 

GENERIEK -> Federatie NRK

SPECIFIEK -> NRK Verpakkingen

Members’ Benefits - voor bedrijven en medewerkers

Voedselveiligheid - concretisering van de wet- en regelgeving t.a.v. de Kaderverordening (1935/2004/EC)

Innovatie-prestatiecontract (IPC)

Kunststofrichtlijn (10/2011/EC) en Good Manufacturing Practice (GMP)

REACH, gevaarlijke stoffen

Declaration of Compliance (standaard DoC's) 
- 25% korting op een FOCOS-licentie

Ondernemingsdossier (digitaal gegevens uitwisselen tussen bedrijf en overheden)

Wetgeving inzake Global Harmonised System (GHS)

Meerjarenafspraak Verbetering Energie-Efficiency (MJA)

Besluit Beheer Verpakkingen en de Raamovereenkomst Verpakkingen met o.a.:

- Regeling Bedrijfsverpakkers (80% korting op de verwijderingsbijdrage)

- Essentiële Eisen en ‘statement of conformity’

- Verduurzamingsagenda

- Materiaalverduurzamingsplan

Collectieve ISO 26000 - implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Toegang tot kennisnetwerken, waaronder DPI Value Centre, Polymer Science Park, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2021