Home > Onderwerpen > Onderwerp
Milieu

De functionaliteit van kunststofverpakkingen is een belangrijke pré voor het milieu; producten raken niet beschadigd en blijven langer vers. Om 100 gram gewicht te verpakken, is er gemiddeld maar 3,1 gram plastic nodig. Enige feiten op een rij:

  • Langer houdbaar

Het gebruik van kunststofverpakkingen draagt bij aan preventie, ofwel behoud van het verpakte product. Denk bijvoorbeeld aan de folie rond een komkommer die de houdbaarheid verlengt en beschadiging beperkt. Hierdoor worden minder komkommers weggegooid.

  • Minder energie nodig

Gebruik van de kunststofverpakking levert energiewinst op. Ter illustratie nog eens de komkommer: Voor de teelt en de distributie van een kaskomkommer is ca. een halve kilo benzine nodig, voor de folie is dat maar een paar gram.

  • Nauwelijks productverlies

De onbreekbaarheid van de kunststofverpakking is vanuit milieuoogpunt van groot belang. Het voorkomt dat producten beschadigen en verloren gaan, voordat ze bij de consument terechtkomen. Ook in dit opzicht is er sprake van preventie.

  • Efficiënter transport

Dankzij het lage gewicht kost het transport van de verpakte producten minder energie dan als andere, zwaardere verpakkingsmaterialen worden gebruikt.

  • Productie

De kunststof verpakkingsindustrie spant zich voortdurend in om de milieubelasting, al hoe gering ook, te verminderen. De producenten van kunststofverpakkingen werken in een continu proces aan verlaging van eventuele emissies, verbetering van de energie-efficiency en aanscherping van het afvalbeheer.

  • Vermindering verpakkingsafval

De verschillende opties voor minder verpakkingsafval worden allemaal ingezet: preventie, producthergebruik, materiaalhergebruik en verbranden met energieterugwinning.

  • Lage CO2-voetafdruk

Kunststofverpakkingen hebben de laagste 'carbon footprint' (CO2-voetafdruk) van de meest gebruikte verpakkingsmaterialen. Er is maar weinig kunststofmateriaal nodig voor maximale functionaliteit.

Snel naar
Er zijn op dit moment geen links om weer te geven.